Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu


 

 

DYREKTOR mgr Alicja Dobosz

 

WICEDYREKTOR mgr  inż. Wioletta Olejnik

 

WICEDYREKTOR mgr Barbara Kędra