Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu


 

 

DYREKTOR mgr Alicja Dobosz

 

 

WICEDYREKTOR mgr Anna Trzeciak

 

 

WICEDYREKTOR mgr Barbara Kędra