Dzień Otwarty SP 16

     Dyrekcja i Grono Pedagogiczne   Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu serdecznie zapraszają przedszkolaków na Dzień Otwarty Szkoły w dniu 24 lutego 2018 r. od 10.00 do12.00

W programie: 10.00- otwarcie spotkania, występy taneczne i wokalne  uczniów            

 10.15- przedstawienie oferty lokalowej i edukacyjnej szkoły, omówienie zasad rekrutacji                                                                                                               

 10.30- zwiedzanie budynku  szkoły                                                                                     

 11.00- zajęcia, zabawy i atrakcje dla przedszkolaków