Erasmus+


be-ecofriendly@school

erasmus+

W poniedziałek 8 maja 2017 roku uczniowie Gimnazjum nr 4 w Przemyślu wraz z nauczycielkami – Katarzyną Babiak oraz Anetą Ligęzą przybyli do Esens w Dolnej Saksonii - siedmiotysięcznego miasteczka położonego nad Morzem Północnym, aby spotkać się tutaj z kolegami z włoskiej Piacenzy, litewskiego Szawle oraz gospodarzami i kontynuować pracę nad projektem Erasmus Plus bewell@school.

We wtorek uczestnicy spotkania zostali uroczyście powitani najpierw przez dyrektora szkoły słowami: „Cieszę się, że jesteście tu wszyscy”, a następnie przez burmistrza miasta – panią Karin Emken. Po wizycie w siedemnastowiecznym ratuszu na uczniów czekała gra miejska, a potem, w nagrodę porcja lodów dla każdego.  Następnie, już w szkole, uczniowie prezentowali zadania wykonane na platformie e-Twinning przed przyjazdem tutaj.

W środę i piątek uczniowie zajmowali się zadaniami w grupach międzynarodowych, których mottem było befriendly@school. Jedno z nich polegało na założeniu ogródka warzywnego na terenie szkoły. Było dużo zabawy przy sadzeniu ziemniaków i sianiu sałaty oraz rzodkiewki. Innym wyzwaniem było zaplanowanie przerw w szkole jako alternatywy dla ciągłego korzystania ze smartfonów. Zastanawiano się, jak najlepiej wykorzystać czas na przerwie, aby zregenerować siły przed kolejną lekcją. Naszym gimnazjalistom najbardziej spodobał się fakt, że ich niemieccy koledzy każdą przerwę muszą spędzać na podwórku szkolnym pod opieką nauczycieli. Inne tematy warsztatów to: ekologiczny odcisk stopy oraz przetwarzanie surowców

W czwartek uczniowie czterech zaprzyjaźnionych szkół uczestniczyli w wycieczce do EEZ w Aurich – centrum naukowo-doświadczalnego wybudowanego przez wiodącego producenta turbin wiatrowych – Enercon. Kolejnym etapem w programie wycieczki było zwiedzanie farmy wiatrowej.

Sobotę przeznaczyli organizatorzy na pokazanie swoim gościom niezwykle urokliwej wyspy Langeoog, zamkniętej dla ruchu samochodowego.  Dostali się tam promem, a następnie kolejką wąskotorową. Na wyspie znajduje się piękna piaszczysta czternastokilometrowa plaża oraz wydmy sięgające nawet 20 metrów. Osobliwością tego miejsca jest Morze Wattowe - akwen obejmujący południowo-wschodnią część Morza Północnego, pomiędzy kontynentem, a łańcuchem Wysp Fryzyjskich, który ze względu na wyjątkowy ekosystem w 2009 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. Tu życie toczy się w cyklu pływów. Uczniowie przyjechali na wyspę w czasie odpływu, więc mogli podziwiać naturę podczas wędrówki z przewodnikiem.

Na przemyskich uczniach największe wrażenie zrobił Hamburg, który mogli zwiedzić w drodze powrotnej do Polski. Podziwiali między innymi hamburską filharmonię nad rzeką Łabą, zabytkowy ratusz, Dzielnicę Spichlerzy oraz Hafencity.

Następne spotkanie projektowe już w październiku we Włoszech.

 


 

Wizyta projektowa w Szawle

W dniach 14 – 16.03.2017 dwóch nauczycieli z gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu ( p. Aneta Ligęza-Kuśnierz i Joanna Baran) uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu koordynatorów projektu be-well@school.eu, który przy finansowym wsparciu unijnym  realizowany  jest w ramach programu Erasmus +  w szkołach z Polski (Gimnazjum nr 4), Niemiec, Litwy i Włoch. Tym razem,  nauczyciele - koordynatorzy  spotkali się  w litewskim Szawle, by zaplanować  kolejne spotkania uczniów w maju bieżącego roku w Esens (Niemcy) oraz        w październiku w Piacenzy (Włochy).   Podczas pobytu w szkołach partnerskich uczniowie będą realizować mnóstwo ciekawych zadań związanych z kolejnymi aspektami projektu -  jak żyć eco (be-ecofriendly) i jak być aktywną częścią swojej społeczności (be-socially). Majowe spotkanie w Esens w  Niemczech poświęcone będzie tematyce ekologii, środowiska oraz zdrowego funkcjonowania uczniów w szkole, np.  zdrowych sposobów spędzania czasu na przerwach między lekcjami . Pracując w grupach międzynarodowych online (wykorzystując m.in. platformę etwinning), uczniowie już teraz opracowują  cztery tematy – „Jedzenie w szkole,”  „Recycling”, „Ślad ekologiczny”, „Przerwa na zdrowo” a w Niemczech zaprezentują wyniki swoich badań i analiz oraz wnioski.

Tematem przewodnim spotkania we Włoszech będzie zaś szeroko rozumiana integracja – angażowanie jak największej grupy członków społeczności klasowej / szkolnej / lokalnej do wspólnych działań, mimo różnic, odmiennych poglądów, zainteresowań, aspiracji.

Spotkanie nauczycieli w Szawle zaowocowało wieloma ciekawymi pomysłami do dalszej pracy z młodzieżą. Wyrazy podziękowania należą się gospodarzom, którzy stworzyli warunki do wielogodzinnych i bardzo owocnych obrad na terenie szkoły, a  wieczorami umożliwili nam odkrywanie  niezwykłych uroków pięknej, choć bardzo jeszcze chłodnej  Litwy.

 


be-4.0@school

erasmus+

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu w roku szkolnym 2016/2017 przystąpił do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, który jest finansowany  z funduszy UE.

24 uczniów Gimnazjum Nr 4 w wieku od 14 do 16 lat uczestniczy w dwuletnim projekcie wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Niemiec, Włoch i Litwy. Młodzież na spotkaniu w każdym kraju ma za zadanie opracować w grupach międzynarodowych jeden z czterech aspektów, które stanowią główny temat projektu - be-well@school.eu. Są to:

- uczenie się - podniesienie motywacji wśród uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce poprzez lepsze zaplanowanie lekcji pod względem metodycznym i technologicznym (Polska)

- integracja – budowanie poprawnych relacji z nowymi uczniami w klasie (Włochy)

- ekologia –  podejmowanie działań ekologicznych, wzmocnienie ich trwałości i pogłębienie świadomości wśród uczniów, dotyczącej ochrony środowiska (Niemcy)

- zdrowy styl życia– wzrost dobrego samopoczucia w szkole i poza nią (Litwa)

Spotkanie w Przemyślu odbyło się w dniach 6-10 lutego i było pierwszym, jednocześnie najważniejszym, gdyż tu uczestnicy projektu zobaczyli się i poznali na żywo. 20 uczniów z zagranicy miało okazję zetknąć się z polską kulturą i cieszyć się gościnnością rodzin naszej młodzieży. Wspólnie spędzony czas z pewnością na długo zostanie w pamięci a zawiązane przyjaźnie przetrwają.

Pierwszego dnia nasi zagraniczni goście zostali uroczyście powitani przez Sekretarza Miasta Przemyśla – pana Dariusza Łapę, który w niezwykle interesujący sposób zaprezentował uroki naszego miasta nawiązując do historii regionu.

 

Na wyróżnienie w projekcie zasługuje innowacyjne potraktowanie tematu. Uczniowie, realizując przydzielone zadania, wykorzystują nowoczesne narzędzia multimedialne, m.in. Learningapps, Kahoot, co z pewnością uatrakcyjnia zajęcia i jednocześnie motywuje ich do pracy.

Uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych już przed przyjazdem do Przemyśla. Każda z grup miała za zadanie przygotować, zgodnie z tym co zostało zaplanowane na spotkaniu projektowym koordynatorów jesienią zeszłego roku w Piacenzy(Włochy), 1 z 4 profili:

- idealnego ucznia,

- idealnego nauczyciela,

- idealnej klasy,

- idealnej lekcji,

Młodzież zgromadziła informacje jak to funkcjonuje w każdym z krajów i wspólnie musieli zaprezentować ideał, jak chcieliby, żeby wyglądał każdy z aspektów funkcjonującej idealnie szkoły, co powinno przekładać się w rezultacie na osiągane przez uczniów wyniki.

Ponadto została również przedstawiona charakterystyka  typów uczniów, aby każdy mógł określić swój typ i dopasować do siebie najbardziej odpowiedni styl uczenia się. Poza tym w tych samych grupach uczniowie pracowali nad przygotowaniem idealnej lekcji, uwzględniając wspomniane typy ucznia, czyli słuchowca, wzrokowca, ruchowca oraz wrażliwca. Należy podkreślić fakt, że efekt końcowy był zaskakujący. Młodzież bardzo kreatywnie potraktowała to zadanie. Powstały bardzo ciekawe, różnorodne i atrakcyjne pod względem zastosowanych metod lekcje, których tematy dotyczyły zagadnień gramatycznych, umiejętności prowadzenia dyskusji na wybrany temat, przedstawienie legendy o Europie oraz nauka piosenki w niekonwencjonalny sposób. Efekt końcowy był zaskakujący, gdyż wspólna praca sprawiła wszystkim dużo radości i przyniosła wyłącznie korzyści, gdyż zaprezentowane lekcje stanowią gotowe konspekty zajęć lekcyjnych, które można efektywnie wykorzystać w pracy z młodzieżą.

Każda lekcja została nagrana, a w ostatnim dniu została przeprowadzona ewaluacja spotkania. Wszystkie wyniki pracy każdej z grup będą zamieszczone na platformie rezultatów projektu, które stanowią istotę całego przedsięwzięcia.

Projekty Erasmus+ to jednak nie tylko nauka i ciężka praca. Po zajęciach w szkole, popołudniowe atrakcje dały naszym gościom szansę poznania Przemyśla i miłego spędzenia czasu w gronie nowych kolegów i koleżanek.  Mimo niesprzyjającej aury, w poniedziałkowe popołudnie wszyscy uczestnicy projektu, podzieleni na mieszane grupy międzynarodowe, rywalizowali w ramach gry miejskiej „Poznaj Przemyśl,” w której nagrodą dla zwycięzców były zajęcia taneczne w Studiu Tańca „Golden Dance”.

Kolejną atrakcją  w następne popołudnie były warsztaty kulinarne w restauracji Bosko. Dużym zaskoczeniem dla szefowej kuchni, nauczycieli – opiekunów, a może i samych uczniów były przepyszne własnoręcznie ulepione pierogi i równie smaczny żurek. Dla wielu młodych ludzi było to pierwsze spotkanie z kuchnią – nie tylko polską…

Ponieważ projekt podkreśla znaczenie zdrowych form wypoczynku, Samorząd Uczniowski zorganizował warsztaty gier i zabaw dawnych. Wszyscy uczestnicy mogli spróbować swoich sił, między innymi kręcąc hula-hop, skacząc na skakance w tzw. „szczura”, podbijając „zośkę”.

Na zakończenie tego pierwszego projektowego spotkania wszyscy jego uczestnicy spotkali się w klubie „Japa”, gdzie oprócz dyskoteki uczniowie wspólnie odtańczyli „belgijkę”, zagrali turniej w kręgle oraz bilard.

Duże podziękowania należą się nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie spotkania oraz jego przebieg, a są to: B. Kędra, A. Ligęza, S.Kwiatkowska, A.Barket, K. Babiak, P.Gładki, A. Kaczmarek, A.Hano, M. Zybińska, M. Tarnawska, H. Stachowicz, J. Cioch, A. Jantz.


 

Gimnazjum Nr 4 w drodze do Europy - wizyta projektowa – Piacenza

erasmus+

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu w roku szkolnym 2016/2017 przystępuje do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, który otrzymał dofinansowanie z funduszy UE, polegającego na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych zajmujących się edukacją szkolną.

Celem działań jest wprowadzenie zmian, innowacji i dobrych praktyk do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Data rozpoczęcia projektu to 1. września 2016, a data zakończenia projektu to 30. czerwca 2018.

24 uczniów Gimnazjum Nr 4 w wieku od 14 do 16 lat będzie realizować dwuletni projekt  be-well@school.eu wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Niemiec, Włoch i Litwy. Młodzież będzie pracować w grupach międzynarodowych nad czterema aspektami, które stanowią główny temat projektu. Są to:

- uczenie się - podniesienie motywacji wśród uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce poprzez lepsze zaplanowanie lekcji pod względem metodycznym i technologicznym;

- integracja – budowanie harmonijnych/poprawnych relacji z nowymi uczniami z zagranicy jako szczególnie ważne i znaczące zadanie, poprzez które zostanie osiągnięty cel - kształcenie kompetencji kluczowych;

- ekologia – wzmocnienie długotrwałych, świadomie podejmowanych działań ekologicznych;

- zdrowie – wzrost dobrego samopoczucia w szkole i poza nią, uwzględniając zasady prowadzenia zdrowego stylu życia.

Na wyróżnienie w projekcie zasługuje innowacyjne potraktowanie tematu ze względu na to, iż szkoły partnerskie prezentują  różne środowiska społeczne z kilku  krajów europejskich, a potrzeby i oczekiwania uczniów w stosunku do szkoły są podobne. Celem zaplanowanych działań jest zatem wzrost jakości pracy  każdej ze szkół partnerskich. Uczniowie realizując przydzielone zadania będą wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne, co z pewnością dodatkowo ich zmobilizuje do owocnej pracy nad tematem projektu.

 


REGULAMIN WYBORU UCZNIÓW DO UDZIAŁU

W PROJEKCIE be-well@school.eu

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

Uczniowie zostali zakwalifikowani według następujących kryteriów:

 • Zaangażowanie w życie szkoły
 • Sumienne wywiązywanie się z wyznaczonych zadań
 • Rzetelny stosunek do obowiązków szkolnych
 • Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Stopień biegłości językowej na poziomie minimum A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • Wysoki poziom kultury osobistej i zachowania odpowiedniego do sytuacji
 • Prezentowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
 • Predyspozycje osobiste

 

Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły i projektu.

 

 


REGULAMIN WYBORU UCZNIÓW NA MOBILNOŚCI

W PROJEKCIE be-well@school.eu

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

 1. Cele projektu:
 • wprowadzenie zmian, innowacji i dobrych praktyk,
 • wzrost jakości kształcenia.
 1. Udział każdego ucznia w projekcie jest dobrowolny.
 2. Kryteria wyboru uczniów do wyjazdu:
 • zaangażowanie w życie szkoły,
 • sumienne wywiązywanie się z wyznaczonych zadań,
 • rzetelny stosunek do obowiązków szkolnych,
 • komunikatywność,
 • stopień biegłości językowej na poziomie minimum A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • wysoki poziom kultury osobistej i zachowania odpowiedniego do sytuacji,
 • prezentowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

 

 1. Aktywny udział uczniów w pracach nad zadaniami w projekcie.
 2. Obecność na zaplanowanych spotkaniach.
 3. Przestrzeganie terminu realizacji zadań.
 4. Nie naruszanie godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 5. Stopień znajomości języka angielskiego na poziomie minimum A2 według ESOKJ.
 6. Zachowanie oraz kultura osobista ucznia.
 7. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz jednego z nauczycieli, który jest zaangażowany w realizację projektu.
 8. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.
 9. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.
 10. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
 11. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.
 12. Zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach:

15.1. Rodzice zobowiązani są do:

 • odebrania i dostarczenia gościa z miejsca spotkania,
 • zapewnienia wyżywienia i noclegu,
 • zapewnić opiekę w godzinach popołudniowo-wieczornych.

15.2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia z zagranicy podczas pobytu w Przemyślu.

 1. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły i projektu.