Gdzie szukać pomocy

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Przemyśla

 

1)Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Oddział w Przemyślu, ul. Barska 15                       

tel. (0-16) 670 – 71 - 85

 

2) Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

(działający przy PTWzK)

Oddział w Przemyślu, ul. Barska 15                     

tel. (0-16) 679 – 08 - 69

 

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leszczyńskiego 3                                                   

tel. (0-16) 675 – 21-61

 

 

4)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
 

ul. Waygarta 1                                                            

tel. (0-16)  678 - 79 - 98

 

5)Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Kapitulna 4                                         

tel. (0-16) 678 – 37 – 94

 

6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej

 

ul. Kopernika 14

tel. (0-16) 678 – 31 – 20

 

7)Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. dr Janusza Korczaka

ul. Czarnieckiego 27                                                

tel. (0-16) 676 – 04 – 00

 

8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3

ul. Kapitulna 4                                                        

tel. (0-16) 678 – 30 – 94

 

9)Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

ul. Krasińskiego 33                                              

tel. (0-16) 670 – 72 – 55

 

10)  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy   

ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 78    

  tel. (0-16) 677- 89 – 19

 

-  Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 78     

tel. (0-16) 670- 79 - 96

 

- Środowiskowy Dom Samopomocy

 ul. Bakończycka 1                                                   

tel. (0 -16) 678 -  29 -  03

 

11) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy PSOUU Koło w Przemyślu

 ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 78     

tel. (0 -16) 677 – 89 - 19

 

Działa od 1 stycznia 2012r. !!!!

 

12) Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

ul. Rzeczna 8/10                                                    

 tel. ( 0-16) 678 – 04 - 40