Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

 

I.Organizacja roku szkolnego:

 

 • rozpoczęcie roku szkolnego.....................................................  4 września 2017 r.
 • zimowa przerwa świąteczna ................................................... 23 – 31 grudnia  2017 r.
 • zakończenie semestru ............................................................. 12 stycznia 2018 r.
 • szkolne ferie zimowe .............................................................. 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
 • egzamin pisemny DSD (grupa w kl. 3gc) ……………..…..... 13 marca 2018 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna ................................................. 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
 • egzamin gimnazjalny w części:

-humanistycznej ............................................................ 18  kwietnia 2018 r.

-matematyczno – przyrodniczej..................................... 19  kwietnia 2018 r.

-język obcy .................................................................... 20  kwietnia 2018 r.

 • jubileuszowe „Święto Szkoły”-25 rocznica nadania imienia .. 29 maja 2018 r.
 • dodatkowy termin egzaminu w części:

-humanistycznej ............................................................  4 czerwca 2018 r.

-matematyczno – przyrodniczej.....................................  5 czerwca 2018 r.

-język obcy ....................................................................  6 czerwca 2018 r.

 • zakończenie roku szkolnego..................................................... 22 czerwca 2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w SP-16 i G-4:

 1. 18, 19 i 20  kwietnia 2018 r. – dni, w których odbywa się egzamin dla uczniów klas III gimnazjum (kolejno: część humanistyczna, matematyczno – przyrodnicza, języki obce),
 2. 30 kwietnia 2018 r. – dzień wolny ze względów społecznych (przed ustawowo wolnym dniem świątecznym),
 3. 2 maja 2018 r. – dzień wolny ze względów społecznych (pomiędzy ustawowo wolnymi dniami świątecznymi),
 4. 4 maja 2018 r. – dzień wolny ze względów społecznych (po ustawowo wolnym dniu świątecznym),
 5. 1 czerwca 2018 r. – dzień wolny ze względów społecznych (po ustawowo wolnym dniu świątecznym).

 

Dni wolne od nauki, z zajęciami opiekuńczymi w świetlicy:

18 - 20 IV 2018 r. ,  30 IV 2018 r., 2 V 2017 r.,  4 V 2018 r., 1 VI 2018 r.

Dni ustawowo wolne od pracy, bez zajęć opiekuńczych w świetlicy:

1 XI 2017 r., 1 I 2018 r., 1 V 2018 r.,  3 V 2018 r., 31 V 2018 r.

 

II.Spotkania z rodzicami:

 

 • Zebrania organizacyjne ...…………………………............................... wrzesień 2017 r.
 • Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców ....................  wrzesień 2017 r.
 • Wywiadówki ogólnoszkolne: 7 grudnia 2017 r., 18 stycznia 2018 r. i 17 maja 2018 r.

 

III.Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

 

 • klasyfikacyjne ................................................. 12 stycznia 2018 r. i 18 czerwca 2018 r.
 • plenarne ..........................................................  25 stycznia 2018 r. i 25 czerwca 2018 r.
 • szkoleniowe: .................................................... 16 listopada 2017 r., 15 marca 2018 r.