Kalendarz roku szkolnego

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

 

 1. Organizacja roku szkolnego:

 

 • rozpoczęcie roku szkolnego.....................................................  3 września 2018 r.
 • zimowa przerwa świąteczna ................................................... 23 – 31 grudnia  2018 r.
 • zakończenie semestru ............................................................. 11 stycznia 2019 r.
 • szkolne ferie zimowe .............................................................. 11 lutego – 24 lutego 2019 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna ................................................. 18 – 23 kwietnia 2019 r.
 • egzamin gimnazjalny w części:
  • humanistycznej ............................................................ 10  kwietnia 2019 r.
  • matematyczno – przyrodniczej..................................... 11  kwietnia 2019 r.

-     język obcy .................................................................... 12  kwietnia 2019 r.

 • egzamin ósmoklasisty:
  • język polski .................................................................. 15  kwietnia 2019 r.
  • matematyka................................................................... 16  kwietnia 2019 r.
  • język obcy .................................................................... 17  kwietnia 2019 r.
 • „Święto Szkoły” - 26 rocznica nadania imienia ....................... 29 maja 2019 r.
 • dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty:
  • humanistycznej/język polski ......................................... 3 czerwca 2019 r.
  • matematyczno – przyrodniczej/matematyka.................  4 czerwca 2019 r.
  • język obcy/język obcy ..................................................  5 czerwca 2019 r.
 • zakończenie roku szkolnego.....................................................  21 czerwca 2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 • 2 listopada 2018 r. – dzień wolny ze względów społecznych

(po ustawowo wolnym dniu świątecznym),

 • 10, 11 i 12  kwietnia 2019 r. – dni, w których odbywa się egzamin gimnazjalny;
 • 15, 16 i 17  kwietnia 2019 r. – dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty;
 • (pomiędzy ustawowo wolnymi dniami świątecznymi),
 • 2 maja 2019 r. – dzień wolny ze względów społecznych

(pomiędzy ustawowo wolnymi dniami świątecznymi),

 

Dni wolne od nauki, z zajęciami opiekuńczymi w świetlicy:

2 listopada 2018 r., 10-12 kwietnia 2019 r. ,  15-17 kwietnia 2019 r., 2 maja 2019 r.

Dni ustawowo wolne od pracy, bez zajęć opiekuńczych w świetlicy:

1 listopada 2017 r., 1 stycznia 2019 r., 1 maja 2019 r.,  3 maja 2019 r., 20 czerwca 2019 r.

 

 1. Spotkania z rodzicami:

 

 • Zebrania organizacyjne ...…………………………...............................  6 września 2018 r.
 • Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców ........................ 20 wrzesień 2018 r.
 • Wywiadówki ogólnoszkolne ….… 6 grudnia 2018 r., 17 stycznia 2019 r. i 16 maja 2019 r.

 

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

 

 • klasyfikacyjne ........................................................ 11 stycznia 2019 r. i 14 czerwca 2019 r.
 • plenarne ..................................................................  24 stycznia 2019 r. i 25 czerwca 2019 r.
 • szkoleniowe ……………..… wrzesień, październik, listopad, grudzień 2018 r., marzec 2019 r.