Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu


Organizacja roku szkolnego:

 

 • rozpoczęcie roku szkolnego................................................  1 września 2016 r.
 • „Jubileuszowy koncert z okazji 25-lecia szkoły”……….........  20 października 2016 r.
 • zimowa przerwa świąteczna ............................................... 23 – 31 grudnia  2016 r.
 • zakończenie semestru ...................................................... 13 stycznia 2017 r.
 • szkolne ferie zimowe ......................................................... 16 – 29 stycznia 2017 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna ............................................ 13 – 18 kwietnia 2017 r.
 • egzamin gimnazjalny w części:
  • humanistycznej ........................................................ 19  kwietnia 2017 r.
  • matematyczno – przyrodniczej................................... 20  kwietnia 2017 r.
  • język obcy ............................................................... 21  kwietnia 2017 r.
 • „Święto Szkoły” z okazji 24 rocznicy nadania imienia …........  29 maja 2017 r.
 • dodatkowy termin egzaminu w części:
  • humanistycznej ........................................................  1 czerwca 2017 r.
  • matematyczno – przyrodniczej...................................  2 czerwca 2017 r.
  • język obcy ...............................................................  5 czerwca 2017 r.
 • zakończenie roku szkolnego................................................ 23 czerwca 2017 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w SP-16 i G-4:

 1. 19 – 21  kwietnia 2017 r. – dni, w których odbywa się egzamin dla uczniów klas III gimnazjum (część humanistyczna, matematyczno – przyrodnicza, języki obce).
 2. 31 października 2016 r. – dzień wolny ze względów społecznych (przed ustawowo wolnym dniem świątecznym).
 3. 2 maja 2017 r. – dzień wolny ze względów społecznych (pomiędzy ustawowo wolnymi dniami świątecznymi).
 4. 16 czerwca 2017 r. – dzień wolny ze względów społecznych (po ustawowo wolnym dniu świątecznym).

 

Dni wolne od nauki, z zajęciami opiekuńczymi w świetlicy:

14 X 2015 r.,  31 X 2016 r.,  19 - 21 IV 2017 r. ,  2 V 2017 r.,  16 VI 2017 r.

Dni ustawowo wolne od pracy, bez zajęć opiekuńczych w świetlicy:

1 XI 2016 r.,  11 XI 2016 r.,  6 I 2017 r., 1 V 2017 r.,  3 V 2017 r., 15 VI 2017 r.

 

Spotkania z rodzicami:

 

 • Zebrania organizacyjne ...………………………….............................. wrzesień 2016 r.
 • Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców .....................  wrzesień 2016 r.
 • Wywiadówki ogólnoszkolne: 8 grudnia 2016 r., 2 lutego 2017 r. i 18 maja 2017 r.

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

 

 • klasyfikacyjne ................................................. 13 stycznia 2017 r. i 19 czerwca 2017 r.
 • plenarne ..........................................................   9 lutego 2017 r. i 26 czerwca 2017 r.
 • szkoleniowe: ....................................................  3 listopada 2016 r., 16 marca 2017 r.

Przejdź na stronę główną