Integracja - publikacje

Pieczenie chleba

„Mało nas, mało nas do pieczenia chleba" to tekst piosenki, którą mali aktorzy z Miejskiego Przedszkola nr 11 zaśpiewali dla nas 5 października podczas przedstawienia pt. "Od ziarenka do bochenka". Dzieci z klasy Ia i Ic poznały etapy powstawania chleba, osoby, które mają w tym swój udział oraz sprzęt konieczny do jego wytworzenia. Na koniec czekały na dzieci zagadki oraz smaczny poczęstunek. Notatkę sporządziła I.Gawczyńska - Bacza

Znaczenie zajęć logorytmicznych dla rozwoju mowy u dzieci z wadą słuchu

Logorytmika to jedna z metod stosowana w postępowaniu logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała. Jest swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje bowiem możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm. Zabawy muzyczno-ruchowe kształcąc ruchy całego ciała tzw. makroruchy, wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mownych (mikroruchy).

DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Kryteria diagnostyczne

Szanse edukacyjne ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym

„ Każdy się może uczyć,

choć nie wszyscy mogą się uczyć

tego samego i w tym samym tempie.”

W obecnych czasach uczeń z mózgowym porażeniem dziecięcym ma szansę na kompleksową edukację, zapewniającą mu wszechstronny rozwój i możliwość dorastania wśród zdrowych, pełnosprawnych rówieśników. Taką szansą są m.in. szkoły integracyjne, które wychodzą naprzeciw specyficznym trudnościom psychofizycznym i adaptacyjnym dzieci z MPD.

Stwardnienie rozsiane jako choroba ludzi młodych

Sclerosis multiplex (SM), czyli stwardnienie rozsiane, jest ciężką chorobą uszkadzającą ośrodkowy układ nerwowy, z początkowo przemijającymi, a potem z utrwalonymi licznymi zaburzeniami neurologicznymi. Choroba z reguły dotyczy osób młodych między 20. a 40. rokiem życia, ze szczytem zachorowania między 25. a 35. rokiem życia. Doniesienia ostatnich lat sugerują obniżanie się granicy wieku zachorowania na stwardnienie rozsiane. Coraz częściej zatem chorują dzieci (poniżej 16. roku życia stanowią niemal 5% wszystkich chorych) i osoby po 50-tce.

Klasy integracyjne szkołą humanitaryzmu

„Widzimy dzieci w burzliwych przejawach radości i smutku, gdy się różnią od nas, nie dostrzegamy pogodnych nastrojów, cichych zadumań, głębokich wzruszeń, bolesnych zdziwień, jątrzących podejrzeń i upokarzających wątpliwości, w których są do nas podobne. „Prawdziwym” jest nie tylko dziecko skaczące na jednej nodze, ale i roztrząsające tajemnice przedziwnej bajki życia.” / Janusz Korczak/ Aby zminimalizować skutki izolacji społecznej osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami, należy wychowywać społeczeństwo, które je rozumie i akceptuje.

Jak przystosować szkołę pod kątem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

„Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, jest lepszą szkołą dla wszystkich” Bengt Linguist Troska o zapewnienie właściwego, godnego miejsca osobom niepełnosprawnym w dzisiejszym społeczeństwie wpisała się w naszą rzeczywistość, czego dowodem jest chociażby integracyjny system edukacyjny. Integracja stanowi wielką szansę wychowania kolejnych pokoleń „inaczej”, tj. w zrozumieniu i akceptacji każdej odmienności.

Dziecko autystyczne w roli ucznia

Dziecko z autyzmem cierpi z powodu licznych zaburzeń neurologicznych oraz dolegliwości somatycznych (m.in. niedomagania ze strony układu pokarmowego spowodowane alergiami).

Subskrybuj RSS - Integracja - publikacje