Ogłoszenia


 

Ważne ogłoszenie!!!

SP-16 w Przemyślu

Szanowni Rodzice uczniów naszej przemyskiej „Szesnastki”

Zgodnie z „Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” przesyłam Państwu informacje dotyczące pracy naszej szkoły od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku:

1) głównym kanałem komunikacyjnym dla całej społeczności naszej szkoły pozostaje e-dziennik LIBRUS/ALTUM, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ustala inną formę kontaktu z uczniem/rodzicem;

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

SP16 w Przemyślu

W związku decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od  12 marca do  25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w Szkole  Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Uczniowie nie przychodzą do szkoły i pozostają pod opieką rodziców, opiekunów prawnych.

Ogłoszenie o zawartych umowach

OGŁOSZENIE  O ZAWARTYCH UMOWACH

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30 000 EURO

na

Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu , ul. Grunwaldzka 81 w roku 2020

 

 

 

W dniu 12.12.2019r. komisja dokonała oceny   ofert i wybrała oferty:

APEL RADY RODZICÓW SP-16

Drodzy Rodzice

Mamy bardzo dużo pomysłów i planów, które chcielibyśmy realizować wraz z Wami, Dyrekcją szkoły, Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim. Staramy się wychodzić naprzeciw Waszym oczekiwaniom poprzez działania, które są kierowane do naszych dzieci i mają na celu ich dobro, bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój.

Pamiętajmy, że Radę Rodziców tworzymy My, rodzice uczniów „szesnastki”!

Ogłoszenie o zamówieniu

Szkoła Podstawowa nr 16  z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu 

tel/faks. 16 670-29-15

www.sp16przemysl.pl

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości poniżej 30.000 EURO na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki  Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Orląt Lwowskich w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 81 w roku 2020.

Ewaluacja wewnętrzna

Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach ewaluacji wewnętrznej pracujemy nad określeniem, w jaki sposób szkoła promuje i prezentuje wartość edukacji. Chcemy poznać Państwa opinie o działaniach realizowanych w szkole, a także propozycje i uwagi odnośnie pracy szkoły oraz promowania jej w środowisku lokalnym.

W odpowiedziach mogą być pomocne poniższe pytania kluczowe:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa produktów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu w roku 2018 z podziałem na pakiety:

 -pakiet nr 1 – mięso, wędliny, drób

- pakiet nr 2 - warzywa i owoce

- pakiet nr 3 - ryby i mrożonki

- pakiet nr 4 - przyprawy i koncentraty

- pakiet nr 5 - pozostałe artykuły żywnościowe

- pakiet nr 6 – pieczywo

- pakiet nr 7-  wyroby garmażeryjne

Termin składania ofert: 11.12.2017r.

Ogłoszenie o przetargu

 

Szkoła Podstawowa nr 16  z Oddziałami Integracyjnymi

im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

tel/faks. 16 670-29-15 www.sp16przemysl.pl

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na dostawę artykułów spożywczych w 2018r. dla Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich

Możliwość wynajmowania pomieszczeń szkolnych

Ogłoszenie o możliwości wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół

z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

2017/2018 rok

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 148/2011 z dnia 28 czerwca 2012roku

w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla oddanych w trwały zarząd ,Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi informuje o możliwości oddania w najem od 1 września 2017 roku pomieszczeń szkolnych: sale lekcyjne, sale gimnastyczne, gabinet stomatologa

Wywiadówki szkolne

W dniu 18 maja 2017r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu odbędą się zebrania z rodzicami. Wszyscy nauczyciele SP16 oraz Gimnazjum nr 4 będą dostępni od godziny 16.30 do 18.30 natomiast godziny zebrań w poszczególnych klasach ustalone były wcześniej przez wychowawców i podane do wiadomości.

Dodatkowo informujemy, że spotkanie dla rodziców uczniów klas III Gimnazjum nr 4 odbędzie się również 18 maja 2017r. o godzinie 17.00 w "zielonej sali".

Serdecznie zapraszamy.

Strony

Subskrybuj RSS - Ogłoszenia