MOBIREG - dziennik elektroniczny w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu


 

MOBIREG

Nasza Szkoła w roku szkolnym 2016/2017 nadal dokumentuje przebieg nauczania wyłącznie w formie elektronicznej, wykorzystując Pakiet Systemu MobiReg wraz z platformą edukacyjną e-Primus.

W bieżącym roku szkolnym nadal bezpłatnie można korzystać w ramach e-Konta Podstawowego z funkcji:

- przeglądania planu lekcji ucznia (kalendarz zajęć, wydarzeń specjalnych, sprawdzianów - w pdf),

- dostępu do ocen i obecności ucznia oraz wglądu w pochwały, uwagi i informacje o uczniu – w pdf),

- kontaktu z kadrą pedagogiczną i dyrekcją szkoły poprzez pocztę systemową.

Na terenie szkoły (za pośrednictwem wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu)  rodzic ucznia ma oczywiście bezpłatny dostęp do danych dziennika elektronicznego (takich, jak w dzienniku tradycyjnym).

 

Natomiast w ramach dobrowolnie opłaconego, rozszerzonego Pakietu Rodzic Ekstra – Premium PLUS, rodzice mogą dodatkowo pozyskać szybki dostęp do:

- wyliczania średniej ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów,

- podsumowania frekwencji na poszczególnych zajęciach edukacyjnych,

- modułu rankingów i porównań wyników ucznia na tle klasy i szkoły,

- modułu podręczników oraz listy sprawdzianów i zadań domowych,

- aplikacji mobilnej na telefony z systemem Android,

- 200 powiadomień e-mail o nowych wpisach w e-dzienniku.

 

Rada Rodziców dokona grupowej aktywacji pakietów „Rodzic Ekstra”- Premium PLUS wg harmonogramu:

- do 15-20 września należy wpłacić dobrowolną składkę do skarbnika klasowej Rady Rodziców,

- po przekazaniu dyrekcji listy rodziców uczestniczących w grupowej aktywacji, przez RR  rozszerzony dostęp do

  e-dziennika będzie pozostawiony tylko w/w rodzicom, a pozostali będą posiadać bezpłatne Konto Podstawowe,

- jeśli rodzic zdecyduje się na wpłatę pierwszej opcji składki na Radę Rodziców w późniejszym terminie, tj. do

  dnia 7 października, rozszerzony dostęp do e-dziennika zostanie aktywowany w październiku,

Rodzic korzystający z pierwszej opcji wpłaty na RR (60 zł – tzn. , że chce uczestniczyć w grupowym zakupie), wnosi składkę tylko przy jednym dziecku i przypisuje do tej wpłaty konta pozostałych swoich dzieci.

Jeśli rodzic nie zdecyduje się na pośrednictwo RR, może potem indywidualnie wykupić w firmie Dreamtec rozszerzony pakiet dostępu do e-dziennika (w cenie 50 zł za konto dla jednego dziecka).

 


 

Rodzice dzieci przyjętych do klas pierwszych SP-16 i G-4 oraz pozostałych nowych uczniów otrzymują od wychowawców loginy i hasła dostępu do e-dziennika MobiReg.

Rodzice pozostałych uczniów logują się tak, jak w poprzednich latach (dawne loginy, hasło mogą zmieniać).

Uwaga:

- hasła muszą zawierać minimum 8 znaków,  w tym przynajmniej jedną wielką literę i jedną cyfrę,

- w ustawieniach konta należy wpisać swój adres e-mail, który jest potrzebny do odzyskania hasła,

- każdy użytkownik musi mieć w ustawieniach konta własny adres e-mail,

- hasło nie może być takie samo, jak login lub nazwisko użytkownika,

- dla zwiększenia bezpieczeństwa system wymusza zmianę/uaktualnienie hasła co 30 dni,

- jeśli mamy problem z logowaniem, sprawdźmy, czy logujemy się na dziennik ZSzOI.

 


 

ODZYSKIWANIE HASŁA

Jak odzyskać hasło do dziennika w 2 krokach - zobacz

 


 

Bądźmy odpowiedzialni - pilnujmy swoich danych dostępowych, nie ujawniajmy ich innym osobom.

W przypadku problemów należy kontaktować się z administratorem: dziennik.pomoc@gmail.com

 


Przejdź na stronę główną