Bowling czy kręgle?

W dniu 26 kwietnia 2018r. w Jappa Bowling Club w Przemyślu odbyły się II Mistrzostwa Przemyśla Osób Niepełnosprawnych w Bowlingu. Wystartowało w nich 6 placówek w tym drużyna Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu,

w składzie Paulina Szydło, Mateusz Kurasz, Bartosz Bak, Kacper Gerczuk .

Pomysł zorganizowania mistrzostw zrodził się od tego, że osoby niepełnosprawne zaczęły uczestniczyć w zajęciach z bowlingu prowadzonych przez Jappa Bowling Club – prowadzone są one nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale też dla szkół i przedszkoli.

Jak podkreślają organizatorzy mistrzostw gra w kręgle jest dla każdego, bez względu na wiek.

CEL IMPREZY:

- popularyzacja bowlingu jako dyscypliny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową

- popularyzacja dyscypliny rekreacyjnej - bowling

- współzawodnictwo pomiędzy drużynami

- kształtowanie i doskonalenie cech psycho-motorycznych startujących zawodników.

Swój udział w Mistrzostwach zgłosiło 6 placówek. Mistrzostwa sprzyjają integracji uczestników z poszczególnych placówek

Rywalizacja i duch sportowy przyświecał uczestnikom naszej czteroosobowej drużynie,która spisała się na medal. Złoty medal zdobył Mateusz Kurasz a pozostali zawodnicy wywalczyli srebro. Uczniowie z poczuciem dumy i zadowoleniem pozowali do pamiątkowego zdjęcia. Wszystkim uczestnikom ogromne gratulacje.

tekst Małgorzata Bednarz