Klasa IVc w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu

SP 16 Przemyśl

Dnia 09 października 2018 roku, klasa IVc wraz z nowym wychowawcą wybrała się na warsztaty do Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.  Głównym celem tego wyjścia było zapoznanie uczniów z pracą policjantów, zwiedzenie budynku komendy policji i przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa.

Pani aspirant Małgorzata Czechowska z Zespołu ds. Nieletnich  – zajmująca się pracą z dziećmi i młodzieżą, była naszym policyjnym przewodnikiem po komendzie. Uczniowie dowiedzieli się  na czym polega jej praca. Pierwszym punktem wycieczki był „Niebieski pokój”. Następnie zejście do sal zatrzymań, sal ćwiczeń gdzie uczniowie mogli przymierzyć kamizelki kuloodporne i hełmy. W składzie broni uczniowie zostali zapoznani z rodzajami broni jakie posiada Komenda Miejska Policji w Przemyślu, natomiast na wydziale techniki kryminalistycznej uczniowie mieli możliwość pobrania odcisków palców. Ogromną przyjemność uczniom sprawiło zaproszenie zastępcy komendanta Pana Rafała Drysia do jego gabinetu, w którym dzieci otrzymały pamiątkowe gadżety policyjne.  

Nasze pierwsze wspólne wyjście było udane i wywołało wiele wrażeń. Opiekę nad uczniami klasy IVc sprawowała Pani Marcelina Specylak oraz rodzic – opiekun Pan Piotr Szwedka.

Tekst zredagowała mgr Marcelina Specylak