Mistrzowskie Interpretacje. Inspiracje, edukacja, integracja.

W październiku w Przemyślu rusza projekt pt. „Mistrzowskie Interpretacje. Inspiracje, edukacja, integracja” adresowany do uczniów szkół muzycznych oraz dzieci niepełnosprawnych, realizowany przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Partnerem projektu jest Fundacja PZU.  Odbywał się będzie od października do stycznia w kilku miastach południowej Polski. Jego główne cele to: inspiracja do aktywności artystycznej, edukacja muzyczna oraz integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem artystycznym. Podczas lekcji mistrzowskich i koncertów uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu będą mieli możliwość kontaktu z wybitnymi artystami, o bogatym doświadczeniu scenicznym, będących na co dzień pracownikami naukowo-dydaktycznymi polskich wyższych uczelni. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 z oddziałami integracyjnymi w Przemyślu będą mieli natomiast okazję uczestnictwa w koncertach oraz specjalistycznych warsztatach prowadzonych przez certyfikowane muzykoterapeutki. Oprócz Przemyśla wydarzenia odbędą się także w Bystrzycy Kłodzkiej, Pławnicy, Cieszynie, Gorlicach i Szymbarku.

Relacja Mistrz – Uczeń pozostaje od wieków jedyną formą prawdziwego zgłębienia tajników wykonawstwa instrumentalnego. Na co dzień uosabia się ona w pracy pod okiem nauczyciela – profesjonalnie wykształconego muzyka i pedagoga. Niemniej, bliski kontakt z artystami prowadzącymi bogatą działalność koncertową jest dla uczniów zawsze inspiracją do podjęcia wytężonej pracy nad rozwojem własnych talentów. Mogą w sposób bezpośredni doświadczyć celu i sensu własnej pracy. Spotkania takie są niezwykle motywujące, a to właśnie odpowiednia motywacja jest warunkiem osiągnięcia artystycznego sukcesu w przyszłości.

Czynne uczestnictwo w warsztatach pozwala nie tylko rozwinąć umiejętności gry w oparciu o autorskie metody nauczania, ale także poznać nowe sposoby kreowania interpretacji utworów, wykorzystujące zarówno wiedzę jak i wyobraźnię, rozwinąć wrażliwość artystyczną. Jednym z celów niniejszego projektu jest zwrócenie uwagi także na to, iż ta właśnie wrażliwość powinna w sposób wymierny przekładać się na wrażliwość społeczną. Kontakt uczniów szkół muzycznych z niepełnosprawnymi rówieśnikami, osobiste doświadczenie ograniczeń w zakresie odczuwania i odbierania rzeczywistości przez osoby niepełnosprawne da szansę na rozbudzenie w młodym pokoleniu uczucia empatii. Wspomoże to proces wychowania ludzi świadomych i wrażliwych na potrzeby innych.

Warsztaty muzykoterapeutyczne są formą aktywizacji uczniów niepełnosprawnych i zachęty do wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Integracja ze środowiskiem uczniów szkół muzycznych zwiększy także w sposób znaczący ich społeczną inkluzję. Udział tych dwóch grup uczniów pozwoli dostrzec, iż zarówno edukacja muzyczna, jak i rehabilitacja, jest związana z codzienną, wytężoną pracą, stałym przekraczaniem własnych ograniczeń fizycznych i psychicznych. Jest realizacją niemożliwego, wspinaczką na wyżyny własnych możliwości.

 

 

Program wydarzeń w Przemyślu

 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 91

 

10.10.2018

Warsztaty fortepianowe. Prowadzenie: dr hab. Barbara Karaśkiewicz – UJD w Częstochowie.

Recital Barbary Karaśkiewicz – fortepian

 

16.11.2018

Warsztaty akordeonowe. Prowadzenie: dr hab. Ewa Grabowska-Lis – UJD w Częstochowie, dr Daniel Lis – AM w Katowicach

Recital Amalgalis Duo: Ewa Grabowska-Lis – akordeon, Daniel Lis – akordeon

 

11.01.2019

Warsztaty gitarowe. Prowadzenie: dr hab. Tomasz Spaliński – UŚ w Katowicach, Rafał Jarczewski – AM w Katowicach

Recital T&R Duo: Tomasz Spaliński – gitara, Rafał Jarczewski – gitara

 

Szkoła Podstawowa nr 16 z oddziałami integracyjnymi w Przemyślu,

ul. Grunwaldzka 81

 

10.10.2018

Warsztaty muzykoterapeutyczne. Prowadzenie: mgr Sara Knapik Szweda – AM w Katowicach

 

16.11.2018

Warsztaty muzykoterapeutyczne. Prowadzenie: mgr Sara Knapik Szweda – AM w Katowicach

 

9.01.2019

Warsztaty muzykoterapeutyczne. Prowadzenie: mgr Sara Knapik Szweda – AM w Katowicach

 

Organizator: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Partner: Fundacja PZU.

 

Więcej informacji na: www.mistrzowskieinterpretacje.pl