Program profilaktyczny ,,Kronika przypadków krasnoludka Nieśmiałka”

W I semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie klasy 3 d uczestniczyli w programie profilaktycznym  pt. ,,Kronika przypadków krasnoludka Nieśmiałka” realizowanym przez wychowawcę klasy – panią Agatę Marko. Program obejmował cykl dziesięciu spotkań, które odbywały się jeden raz w tygodniu. Jego celem  było: ograniczenie zachowań ryzykownych wśród dzieci związanych z używaniem tytoniu oraz innych substancji szkodliwych, dostarczenie dzieciom wiedzy na temat przyczyn używania substancji szkodliwych i skutków z tego wynikających oraz  ukształtowanie ich prawidłowych przekonań normatywnych. Poznanie przypadków krasnoludka Nieśmiałka wpłynęło na wzmocnienie kompetencji uczniów w różnych obszarach funkcjonowania takich jak: świadomość swoich mocnych stron, radzenie sobie ze stresem, zachowania asertywne i podejmowanie decyzji  czyli wzmacnianie tych kompetencji, które chronią człowieka przed uzależnieniami.

Tekst opracowała: Agata Marko