Spotkanie koordynatorów projektu be-well@school

SP16 w Przemyślu

W dniach 5-7 grudnia 2017 odbyło się już trzecie i zarazem ostatnie spotkanie nauczycieli kierujących projektem be-well@school.eu w ramach programu Erasmus+. Koordynatorów gościła niemiecka szkoła partnerska - Niedersӓchsisches Internatsgymnasium w Esens. Podczas wizyty nauczyciele z Polski, Włoch, Niemiec i Litwy omówili dotychczasowe rezultaty współpracy, dokonali ewaluacji pracy uczniów w grupach międzynarodowych, które przed  wspólnym spotkaniem młodzieży w każdym kraju opracowują wcześniej przydzielone zadania dotyczące tematyki projektu. Ponadto wspólnie spędzony czas zaowocował stworzeniem bardzo atrakcyjnego programu dla uczestników projektu, którzy już w lutym 2018 roku wezmą udział w spotkaniu młodzieży na Litwie. Opracowana lista zadań dla uczniów dotyczy tematu zdrowego stylu życia – be-healthy@school. Każda grupa skupi się na innym aspekcie, a będą to: żywność, sport, uzależnienia i styl życia. Jako efekt wspólnej pracy jest zaplanowane powstanie magazynu, który będzie zawierał cztery rozdziały odnoszące się do wyżej wymienionych zagadnień. Z pewnością spotkanie dostarczy młodzieży i opiekunom wielu pozytywnych wrażeń i nieocenionych doświadczeń.

Oprócz pracy ściśle skupionej na założeniach projektu, nauczyciele mieli okazję nie tylko zaobserwować reguły panujące w niemieckiej szkole, dokonać wymiany obserwacji, ale także przeżyć spotkanie oko w oko z Morzem Północnym, delektować się smakiem lokalnych specjałów czy też obejrzeć przedświąteczny występ szkolnego chóru. Należy podkreślić fakt, że świąteczna atmosfera towarzyszyła  spotkaniu od początku, gdyż każdy z przybyłych nauczycieli otrzymał prezent od Św. Mikołaja.