Święto Niepodległości

Dnia 14 listopada 2017r.uczniowie klas Ib i Id przedstawili program artystyczny z okazji Święta Niepodległości.Był to dla nich ważny występ,gdyż po raz pierwszy mogli pokazać się jako artyści naszej społeczności szkolnej.Dziewczynki z grupy tanecznej zaprezentowały pięknego poloneza.Były pieśni patriotyczne,wzruszające wiersze i taniec przygotowany przez klasę Id.Program bardzo się podobał,a uczniów nagrodzono gromkimi brawami.

Tekst zredagowała Jolanta Bobko