Wycieczka do Parku Miejskiego

(…) W złotym szeleście stoi klon
i szumi jak muzyka.
A złoto, poszum czyjeż są?
Toć pana Października. (Hanna Januszewska)

W słoneczny dzień październikowy  uczniowie klasy II d  z opiekunami wybrali się do Parku Miejskiego. Każdy uczestnik miał się sprawdzić w roli obserwatora i badacza jesiennej przyrody. Wyposażeni w lupy, notatniki, aparaty fotograficzne uczniowie wieloma zmysłami poznawali jesienną przyrodę. Wykonując powierzone zadania badawcze rysowali, opisywali, fotografowali. Nawet najdrobniejszy element krajobrazu zasługiwał na zainteresowanie. Podczas wycieczki nie zabrakło ćwiczeń ruchowych, konsumpcji śniadania i rozmów. Wszyscy do szkoły wrócili pełni wrażeń z kolorowymi liśćmi, szyszkami, żołędziami, dotlenieni i uśmiechnięci.

Tekst zredagowała Kamila Wiatr-Tarczyńska