Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów

        Materiały do pobrania

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia 2018

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

        Zajęcia projektowe

Redakcja gazetki szkolnej - Nasze Orlątko

Muzykoterapia

Program - Jestem, więc mówię

Ceramiczne sztuczki

Bajkowe potyczki szachowe

Projektowanie robotów

Trening umiejętności społecznych

Szkolne Koło Młodych Odkrywców - Sekcja Przyrody

Szkolne Koło Młodych Odkrywców - Sekcja Chemii

Zajęcia Logopedyczne

Życie to teatr

Przygoda z matematyką

Biofeedback

Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych

 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, realizowany w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Poprawa jakości kształcenia ogólnego ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (szczególnie w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnej), zwiększających ich szansę na rozwój osobisty.

a) uczniowie SP nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Zakres wsparcia

 1. indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe; indywidualna terapia specjalistyczna BIOFEEDBACK skierowana do uczniów z trudnościami w nauce i z zaburzeniami rozwojowymi; warsztaty dla uczniów dotyczące wykorzystania narzędzi TIK; doposażenie pracowni przyrodniczych, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu; Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.
  Wartość projektu: 983 701,25 zł

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie do uczestnictwa  w zajęciach z informatyki  „ Grafika komputerowa w matematyce” dla uczniów klas 6 i 7 SP

   

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

  razem

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Łukasz

  Siera

  Klasa 7A

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Michał

  Tenus

  Klasa 7A

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Michał

  Rogowski

  Klasa 7B

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Paweł

  Babiak

  Klasa 6B

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Katarzyna

  Jakóbska

  Klasa 7B

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Konrad

  Kozioł

  Klasa 7B

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Piotr

  Kuraś

  Klasa 6B

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Patryk

  Kuszyński

  Klasa 7C

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Emilia

  Maszczak

  Klasa 7A

  0

  zakwalifikowany

     

   

  Hubert

  Milanowski

  Klasa 7C

  0

  zakwalifikowany

   

   

   

  Bartosz

  Misiak

  Klasa 7C

  0

  zakwalifikowany

   

   

   

  Grzegorz

  Sikora

  Klasa 6B

  0

  zakwalifikowany

   

   

   

  Oskar

  Szamota

  Klasa 6A

  0

  zakwalifikowany

   

   

   

  Mateusz

  Walczyk

  Klasa 6B

  0

  zakwalifikowany

   

   

   

  Oliwier

  Wiśniowski

  Klasa 7C

  0

  zakwalifikowany

   

   

   

  Alan

  Kawiński

  Klasa 6A

  0

  zakwalifikowany

   

   

   

  Tymoteusz

  Sulik

  Klasa 6B

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w warsztatach dla uczniów
  klas 4-8 SP „ Rozwijanie kompetencji społecznych- asertywność”

   

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

  razem

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Dawid

  Hrysio

  Klasa 5A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Kornelia

  Michta

  Klasa 4A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Wiktor

  Klimczak 

  Klasa 4A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Hubert

  Skurnóg

  Klasa 5A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Patrycja

  Kopeć

  Klasa 6B

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Damian 

  Mazur

  Klasa 5A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Wiktoria

  Sobota

  Klasa 6A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Mateusz

  Mazurkiewicz 

  Klasa 5A

  4

  zakwalifikowany

     
   

  Jakub

  Wnuk

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     

   

  Michał

  Jędruch

  Klasa 6A

  3

  zakwalifikowany

   

   

   

  Emanuel

  Szwedka

  Klasa 6A

  3

  zakwalifikowany

   

   

   

  Grzegorz

  Sikora

  Klasa 6B

  3

  zakwalifikowany

   

   

   

  Aleksandra

  Bożejko

  Klasa 6A

  3

  zakwalifikowany

   

   

   

  Zbigniew

  Pacławski 

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

   

   

   

  Aleksandra

  Gądek

  Klasa 6B

  3

  zakwalifikowany

   

   

   

  Janina

  Rachwał

  Klasa 6B

  3

  zakwalifikowany

   

   

   

  Gabriel

  Derewońko

  Klasa 7B

  3

  l.rezerwowa

   

   

   

  Igor

  Ziąber

  Klasa 4D

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Anna

  Zając

  Klasa 4D

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Magdalena

  Więckowska

  Klasa 7A

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Franciszek

  Bieńko

  Klasa 4B

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Oskar

  Szabaga

  klasa 2D

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Oliwia

  Mrozowska

  Klasa 4A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Nikodem

  Pałys 

  Klasa 4D

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Adrianna

  Kamińska 

  Klasa 4A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Oliwia

  Kochman 

  Klasa 4B

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Jakub

  Kielar

  Klasa 4D

  0

  l.rezerwowa

   

   

    

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w warsztatach z redakcji gazetki szkolnej „ Nasze Orlątko” dla uczniów klas 4-8 SP

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

  razem

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Magdalena

  Więckowska

  Klasa 7A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Emanuel

  Szwedka

  Klasa 6A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Oliwia

  Mrozowska

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Adrianna

  Kamińska 

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Emilia

  Maszczak

  Klasa 7A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Bajorska

  Klasa 8A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Karolina

  Kupińska

  Klasa 8A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Anna

  Zając

  Klasa 4D

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Igor

  Ziąber

  Klasa 4D

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Nikodem

  Pałys 

  Klasa 4D

  0

  l. rezerwowa

     

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach z matematyki:

   

   

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Karol

  Rzeszutko

  Klasa 3A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Zuzanna

  Soból

  klasa 2B

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Augustyn

  Pakosz

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Maria

  Sulik

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Hanna

  Czekaj

  klasa 2A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Zuzanna

  Fyk

  Klasa 3A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Gębalik

  Klasa 3A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Miłosz

  Kuszyński

  Klasa 3A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Gabriela

  Kowalik

  klasa 2A

  3

  l.rezerwowa

     

   

  Michał

  Pych

  klasa 2C

  3

  l.rezerwowa

   

   

   

  Dawid

  Kijanka

  klasa 2A

  3

  l.rezerwowa

   

   

   

  Adrianna

  Kurhan

  klasa 2A

  3

  l.rezerwowa

   

   

   

  Adrian

  Genda

  klasa 2D

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Jakub

  Motyl

  klasa 2C

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Olivier

  Partyka

  klasa 2D

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Samuel

  Andrzejczyk

  klasa 2D

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Zuzanna

  Bak

  klasa 2A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Aleksandra

  Chruścicka

  klasa 2C

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Antonina

  Hrycko

  klasa 2A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Aleksander

  Kopeć

  klasa 2D

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Mateusz

  Królikiewicz

  Klasa 3A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Gizela

  Langenfeld-Ryniak

  klasa 2A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Bartłomiej

  Malinowski

  klasa 2D

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Julia

  Mazur

  klasa 2A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Karol

  Paleń

  klasa 2D

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Joanna

  Repecka

  klasa 2B

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Martyna

  Rudnicka

  Klasa 3A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Gracjan

  Szarek

  klasa 2D

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Wiktor

  Wikar

  klasa 2D

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Marcel

  Wiśniowski

  klasa 2A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy -sekcja biologii

   

   

   

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Gabriel

  Gudz

  Klasa 3GE

  4

  zakwalifikowany

     
   

  Oliwia

  Michnik

  Klasa 8C

  4

  zakwalifikowany

     
   

  Justyna

  Jamróz

  Klasa 3GE

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Bajorska

  Klasa 8A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Karolina

  Kupińska

  Klasa 8A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Joanna

  Karpińska

  Klasa 3GA

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Karpińska

  Klasa 3GA

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Oliwia

  Sobota

  Klasa 8C

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Igor

  Ziąber

  Klasa 4D

  2

  l.rezerwowa

     

   

  Michał

  Tenus

  Klasa 7A

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Konrad

  Kowal

  Klasa 4B

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Szymon

  Rakicki

  Klasa 7A

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Adam

  Bosacki

  Klasa 7B

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Michał

  Rogowski

  Klasa 7B

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Oliwia

  Mrozowska

  Klasa 4A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Nikodem

  Pałys 

  Klasa 4D

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Katarzyna

  Jakóbska

  Klasa 7B

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Jakub

  Rygiel

  Klasa 7A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Damian

  Sobol

  Klasa 7A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Stefan

  Szczerbowski

  Klasa 7B

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Konrad

  Kozioł

  Klasa 7B

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Natalia

  Sura

  Klasa 7C

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Natalia

  Zając

  Klasa 7C

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Aleksandra

  Laszewicz

  Klasa 3GD

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy -sekcja chemii

   

   

   

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Oliwier

  Kurasz

  Klasa 4A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Karol

  Rzeszutko

  Klasa 3A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Mikołaj

  Tenus 

  Klasa 4C

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Jakub

  Błądziński 

  Klasa 4B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Kamila

  Zagrobelna

  Klasa 4D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Karolina

  Ligęza

  Klasa 4C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Miłosz

  Babiak 

  Klasa 4C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Zuzanna

  Malawska 

  Klasa 4B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Martyna

  Śliwiak 

  Klasa 4A

  3

  l.rezerwowa

     

   

  Gabriela

  Gontarz

  Klasa 4D

  3

  l.rezerwowa

   

   

   

  Bartosz

  Bak

  Klasa 4A

  3

  l.rezerwowa

   

   

   

  Kornelia

  Michta

  Klasa 4A

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Wiktor

  Klimczak 

  Klasa 4A

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Igor

  Ziąber

  Klasa 4D

  2

  l.rezerwowa

   

   

   

  Oliwia

  Mrozowska

  Klasa 4A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Nikodem

  Pałys 

  Klasa 4D

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Adrianna

  Kamińska 

  Klasa 4A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Oliwia

  Kochman 

  Klasa 4B

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Zuzanna

  Fyk

  Klasa 3A

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Iga

  Kotkowska

  Klasa 4D

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Milena

  Ryzner 

  Klasa 4C

  0

  l.rezerwowa

   

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Muzykoterapia dla uczniów niepełnosprawnych klas 1-4 SP

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Eryk

  Kobos

  Klasa 3A

  6

  zakwalifikowany

     
   

  Gabriela

  Kowalik

  klasa 2A

  6

  zakwalifikowany

     
   

  Weronika

  Piorun

  Klasa 1A

  6

  zakwalifikowany

     
   

  Marcin

  Wiącek

  Klasa 1A

  6

  zakwalifikowany

     
   

  Michalina

  Miczałowska

  klasa 2A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Kamil

  Hrysio

  Klasa 3A

  5

  l.rezerwowa

     
   

  Bartosz

  Bak

  Klasa 4A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Dawid

  Wnorowski

  Klasa 1A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Martyna

  Liput

  Klasa 3A

  3

  l.rezerwowa

     

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Bajkoterapia

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Kacper

  Gerczuk

  klasa 2B

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Michalina

  Miczałowska

  klasa 2A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Gabriela

  Kowalik

  klasa 2A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Maja

  Łeska

  Klasa 3A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Emilia

  Lasota

  klasa 2B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Dawid

  Wnorowski

  klasa 1A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Jakub

  Wnuk

  Klasa 4A

  3

  l.rezerwowa

     

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Bocce

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Oliwier

  Kurasz

  Klasa 4A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Bartosz

  Bak

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Michał

  Jędruch

  Klasa 6A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Gabriel

  Derewońko

  Klasa 7B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Mateusz

  Fejdasz

  Klasa 3GA

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Bartosz 

  Wolańczyk

  Klasa 5A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Mateusz

  Jurasz

  Klasa 6A

  3

  zakwalifikowany

     

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych „ Mówię, myślę, jestem”

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Karol

  Rzeszutko

  Klasa 3A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Dawid

  Wnorowski

  klasa 1A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Jakub

  Wnuk

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Jakub

  Fudali

  Klasa 5D

  2

  zakwalifikowany

     

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych „Trening umiejętności społecznych”

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Jakub

  Wnuk

  Klasa 4A

  6

  zakwalifikowany

     
   

  Michał

  Jędruch

  Klasa 6A

  6

  zakwalifikowany

     
   

  Dominik

  Hawranek

  Klasa 5D

  6

  zakwalifikowany

     
   

  Tymoteusz

  Pich

  Klasa 4A

  6

  zakwalifikowany

     
   

  Ireneusz

  Broda

  klasa 2A

  6

  zakwalifikowany

     
   

  Oliwier

  Kurasz

  Klasa 4A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Karol

  Rzeszutko

  Klasa 3A

  5

  l.rezerwowa

     
   

  Bartosz

  Bak

  Klasa 4A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Dawid

  Wnorowski

  klasa 1A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Emanuel

  Szwedka

  Klasa 6A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Olaf

  Gałuszka

  Klasa 7A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Katarzyna

  Flader

  Klasa 3A

  2

  l.rezerwowa

     

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach logopedycznych.

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Karol

  Rzeszutko

  Klasa 3A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Kamil

  Hrysio

  Klasa 3A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Kacper

  Gerczuk

  klasa 2B

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Kornelia

  Michta

  Klasa 4A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Jakub

  Fudali

  Klasa 5D

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Norbert

  Sobiecki

  Klasa 5D

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Bartosz

  Bak

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Eryk

  Kobos

  Klasa 3A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Antoni

  Fałta

  Klasa 5D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Sebastian 

  Wodnicki

  Klasa 5D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Oliwia

  Mrozowska

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Patryk

  Kowal

  Klasa 5D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Nikodem

  Pałys 

  Klasa 4D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Vanessa

  Inglot

  Klasa 4D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Zofia

  Korab 

  Klasa 4D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Nicoletta

  Sobiecka 

  Klasa 4D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Mateusz

  Fejdasz

  Klasa 3GA

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Jakub

  Błądziński 

  Klasa 4B

  0

  l.rezerwowa

     

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych indywidualnych Biofeedback

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Mateusz

  Fejdasz

  Klasa 3GA

  6

  zakwalifikowany

     
   

  Tymoteusz

  Pich

  Klasa 4A

  6

  zakwalifikowany

     
   

  Michał

  Hass

  Klasa 3GA

  6

  zakwalifikowany

     
   

  Oliwier

  Kurasz

  Klasa 4A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Oliwia

  Pobidyńska

  Klasa 4B

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Patrycja

  Kopeć

  Klasa 6B

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Bartosz

  Bak

  Klasa 4A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Dawid

  Wnorowski

  Klasa 1A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Michał

  Jędruch

  Klasa 6A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Gabriel

  Derewońko

  Klasa 7B

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Olaf

  Gałuszka

  Klasa 7A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Bartosz 

  Wolańczyk

  Klasa 5A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Martyna

  Ryzner

  Klasa 6A

  3

  l.rezerwowa

     
   

  Jakub

  Fudali

  Klasa 5D

  2

  l.rezerwowa

     
   

  Łukasz

  Siera

  Klasa 7A

  2

  l.rezerwowa

     
   

  Norbert 

  Sobiecki

  Klasa 5D

  2

  l.rezerwowa

     
   

  Zuzanna

  Kędzior

  Klasa 4C

  0

  l.rezerwowa

     
   

  Zbigniew

  Pacławski 

  Klasa 4A

  0

  l.rezerwowa

     

   

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach: Ceramiczne sztuczki

   

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Wiktor

  Idec

  Klasa 6B

  4

  zakwalifikowany

     
   

  Emanuel

  Szwedka

  Klasa 6A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Dawid

  Wnorowski

  Klasa 1A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Patrycja

  Kopeć

  Klasa 6B

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Płoszaj

  Klasa 4C

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Wanessa

  Banaś

  Klasa 8B

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Antonina

  Blecharczyk

  Klasa 4C

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Aleksandra

  Bożejko

  Klasa 6A

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Milena

  Dziuba 

  Klasa 4C

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Marcelina

  Fudali

  Klasa 6A

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Aleksandra

  Gądek

  Klasa 6B

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Aleksander

  Gołdyn

  Klasa 5D

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Natalia

  Grębosz

  Klasa 5D

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Vanessa

  Inglot

  Klasa 4D

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Martyna

  Janicka

  Klasa 5D

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Sandra

  Kaczmarska

  Klasa 6A

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Zuzanna

  Kędzior

  Klasa 4C

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Martyna

  Kopeć

  Klasa 4C

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Zofia

  Korab 

  Klasa 4D

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Lilianna

  Kościółko

  Klasa 6B

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Natalia

  Krygowska

  Klasa 6B

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Piotr

  Kuraś

  Klasa 6B

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Karolina

  Ligęza

  Klasa 4C

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Pinkowicz

  Klasa 6B

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Justyna

  Piotrowska

  Klasa 6A

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Natalia

  Pych

  Klasa 5D

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Grzegorz

  Sikora

  Klasa 6B

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Milena

  Sobol

  Klasa 4C

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Tymoteusz

  Sulik

  Klasa 6B

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Gloria

  Szwedka 

  Klasa 4C

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Paulina

  Żaczek

  Klasa 6B

  0

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Korab 

  Klasa 8B

  0

  zakwalifikowany

     

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy-sekcja przyrody klas 1 i 2 SP

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Lilianna

  Lisik

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Aleksandra

  Hryniszyn

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Gizela

  Langenfeld-Ryniak

  klasa 2A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Milena

  Misiak

  klasa 2D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Patryk

  Pelc

  klasa 2D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Antonina

  Hrycko

  klasa 2A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Joanna

  Repecka

  klasa 2B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Bartnik

  klasa 2B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Patryk

  Kałamarz

  Klasa 1C

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Szymon

  Pelczarski

  Klasa1A

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Zuzanna

  Soból

  klasa 2B

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Oskar

  Szabaga

  klasa 2D

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Aleks

  Kocyło

  klasa 2C

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Dawid

  Łysik

  Klasa 1B

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Wiktoria

  Schulz

  klasa 2A

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Bartłomiej

  Malinowski

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Dawid

  Kijanka

  klasa 2A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Marcel

  Wiśniowski

  klasa 2A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Filip

  Jaszczyszyn

  Klasa 1C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Klaudia

  Nowak

  Klasa1C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Miłosz

  Purski

  Klasa1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Maria

  Sulik

  klasa 2C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Bartłomiej

  Buć

  Klasa1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Jan

  Gołdyn

  Klasa1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Jakub

  Hawranek

  klasa 2C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Dominik

  Klimek

  Klasa 1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Kacper

  Laszewicz

  Klasa 1A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Emilia

  Lisiecka

  Klasa1C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Kacper

  Olejarz

  klasa 2C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Estera

  Pich

  Klasa1C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Szymon

  Raczkowski

  Klasa 1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Adrianna

  Śliwa

  Klasa 1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Jakub

  Winiarz

  klasa 2C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Emilia

  Wnuk

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Szymon

  Bajorski

  Klasa 1C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Fabian

  Groczuk

  Klasa 1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Weronika

  Kowalska

  Klasa 1C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Jakub

  Michalik

  Klasa1A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Jan

  Zaleszczyk

  Klasa 1C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Łukasz

  Marciniak

  Klasa 1B

  0

  l. rezerwowa

     

   

   

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy-sekcja geografii

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Wiktor

  Idec

  Klasa 6B

  4

  zakwalifikowany

     
   

  Jakub

  Szpetman

  Klasa 6A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Wiktoria  

  Kowalska

  Klasa 5C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Bartosz

  Sawicki

  Klasa 5C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Piotr

  Kuraś

  Klasa 6B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Paulina

  Żaczek

  Klasa 6B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Aleksandra

  Kruła

  Klasa 5C

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Wiktoria

  Michałuszko

  Klasa 5C

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Igor

  Ziąber

  Klasa 4D

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Szymon

  Rakicki

  Klasa 7A

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Grzegorz

  Sikora

  Klasa 6B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Oliwia

  Mrozowska

  Klasa 4A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Nikodem

  Pałys 

  Klasa 4D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Adrianna

  Kamińska 

  Klasa 4A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Katarzyna

  Jakóbska

  Klasa 7B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Tymoteusz

  Sulik

  Klasa 6B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Jakub

  Rygiel

  Klasa 7A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Stefan

  Szczerbowski

  Klasa 7B

  0

  l. rezerwowa

     

   

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w warsztatach dramowych
  „Życie to teatr”

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Oliwia

  Michnik

  Klasa 8C

  4

  zakwalifikowany

     
   

  Aleksandra

  Kopała

  Klasa 7A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Prachowska

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Oliwia

  Kochman 

  Klasa 4B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Justyna

  Saja

  Klasa 8C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Marcelina

  Fudali

  Klasa 6A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Korab

  Klasa 8B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Natalia

  Schulz

  Klasa 8C

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Muzyczka

  Klasa 5C

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Wanessa

  Banaś

  Klasa 8B

  2

  zakwalifikowany

     
   

  Igor

  Ziąber

  Klasa 4D

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Anna

  Zając

  Klasa 4D

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Magdalena

  Więckowska

  Klasa 7A

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Oliwia

  Sobota

  Klasa 8C

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Patrycja

  Kopeć

  Klasa 6B

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Janina

  Rachwał

  Klasa 6B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Oliwia

  Mrozowska

  Klasa 4A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Nikodem

  Pałys 

  Klasa 4D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Adrianna

  Kamińska 

  Klasa 4A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Katarzyna

  Jakóbska

  Klasa 7B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Emilia

  Maszczak

  Klasa 7A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Wiktoria

  Napora

  Klasa 7A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Karolina

  Ligęza

  Klasa 4C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Zuzanna

  Malawska 

  Klasa 4B

  0

  l. rezerwowa

     

   

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach:  „ABC emocji

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Oliwier

  Kurasz

  Klasa 4A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Mikołaj

  Buksa

  Klasa 1A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Patryk

  Kałamarz

  Klasa 1C

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Franciszek

  Bieńko

  Klasa 4B

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Igor

  Ziąber

  Klasa 4D

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Anna

  Zając

  Klasa 4D

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Adrianna

  Kamińska 

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Daniel

  Sobiecki

  Klasa 1A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Filip

  Jaszczyszyn

  Klasa 1C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Zuzanna

  Kędzior

  Klasa 4C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Oliwia

  Kochman 

  Klasa 4B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Kamil

  Koralewicz

  Klasa 1B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Szymon

  Król

  Klasa 1B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Zuzanna

  Kuc

  Klasa 1B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Nicoletta

  Sobiecka 

  Klasa 4D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Emilia

  Wieszczek

  Klasa 1B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Bartosz

  Bak

  Klasa 4A

  3

  l. rezerwowa

     
   

  Dawid

  Wnorowski

  Klasa 1A

  3

  l. rezerwowa

     
   

  Jakub

  Wnuk

  Klasa 4A

  3

  l. rezerwowa

     
   

  Dawid

  Łysik

  Klasa 1B

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Kornelia

  Michta

  Klasa 4A

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Szymon

  Pelczarski

  Klasa 1A

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Bartłomiej

  Buć

  Klasa1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Dominik

  Klimek

  Klasa 1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Kacper

  Laszewicz

  Klasa 1A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Emilia

  Lisiecka

  Klasa1C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Zuzanna

  Malawska 

  Klasa 4B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Oliwia

  Mrozowska

  Klasa 4A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Tomasz

  Niżankowski

  Klasa 1A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Klaudia

  Nowak

  Klasa 1C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Nikodem

  Pałys 

  Klasa 4D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Szymon

  Pawlica

  Klasa 1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Estera

  Pich

  Klasa 1C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Miłosz

  Purski

  Klasa 1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Szymon

  Raczkowski

  Klasa 1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Szymon

  Szydło

  Klasa 1C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Adrianna

  Śliwa

  Klasa 1B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Aleksandra

  Wywrot

  Klasa 1C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Zofia

  Zarańska

  Klasa1A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Łukasz

  Marciniak

  Klasa1B

  0

  l. rezerwowa

     

   

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach:  Programowanie robotów

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

   

  decyzja

  uwagi

   
   
  1.

  Tymon

  Tomczyk

  Klasa 5A

  5

  zakwalifikowany

     
  2.

  Oliwia

  Buś

  Klasa 5B

  2

  zakwalifikowany

     
  3.

  Miłosz

  Kocyło

  Klasa 5C

  2

  zakwalifikowany

     
  4.

  Emilia

  Kulińczak

  Klasa 5A

  2

  zakwalifikowany

     
  5.

  Gabriela

  Nycz

  Klasa 5B

  2

  zakwalifikowany

     
  6.

  Hubert

  Skurnóg

  Klasa 5A

  2

  zakwalifikowany

     
  7.

  Wiktor

  Więch

  Klasa 5B

  2

  zakwalifikowany

     
  8.

  Gabriel

  Zieliński

  Klasa 5A

  2

  zakwalifikowany

     
  9.

  Kornel

  Geroń

  Klasa 5C

  2

  zakwalifikowany

     
  10.

  Paweł

  Chuchra

  Klasa 5C

  0

  zakwalifikowany

     
  11.

  Oliwier 

  Czarnecki

  Klasa 5C

  0

  zakwalifikowany

     
  12.

  Ignacy 

  Czwakiel

  Klasa 5B

  0

  zakwalifikowany

     
  13.

  Karol

  Dańko

  Klasa 5C

  0

  zakwalifikowany

     
  14.

  Bartosz

  Głowacki

  Klasa 5B

  0

  zakwalifikowany

     
  15.

  Aleksander

  Gołdyn

  Klasa 5D

  0

  zakwalifikowany

     
  16.

  Radosław

  Harań 

  Klasa 5D

  0

  zakwalifikowany

     
  17.

  Emilia

  Kościółko

  Klasa 5D

  0

  zakwalifikowany

     
  18.

  Wiktoria  

  Kowalska

  Klasa 5C

  0

  zakwalifikowany

     
  19.

  Aleksander

  Kozubek

  Klasa 5A

  0

  zakwalifikowany

     
  20.

  Konrad

  Kubas

  Klasa 5B

  0

  zakwalifikowany

     
  21.

  Wiktoria

  Kuczkowska

  Klasa 5A

  0

  zakwalifikowany

     
  22.

  Marcel

  Łoziński

  Klasa 5C

  0

  zakwalifikowany

     
  23.

   Marcel

  Małogoski

  Klasa 5B

  0

  zakwalifikowany

     
  24.

  Paweł

  Niechaj

  Klasa 6A

  0

  zakwalifikowany

     
  25.

  Szymon

  Ochenduszka

  Klasa 5B

  0

  zakwalifikowany

     
  26.

  Wiktor

  Pakuła

  Klasa 5C

  0

  zakwalifikowany

     
  27.

  Natalia

  Pych

  Klasa 5D

  0

  zakwalifikowany

     
  28.

  Bartosz

  Sawicki

  Klasa 5C

  0

  zakwalifikowany

     
  29.

  Gabriela

  Siuta

  Klasa 5D

  0

  zakwalifikowany

     
  30.

  Natalia

  Sobkiewicz

  Klasa 5C

  0

  zakwalifikowany

     
  31.

  Gabriela

  Sochran

  Klasa 5A

  0

  zakwalifikowany

     
  32.

  Dominik

  Szamota

  Klasa 5B

  0

  zakwalifikowany

     
  33.

  Grzegorz

  Sikora

  Klasa 6B

  0

  l.rezerwowa

     
  34.

  Paweł

  Babiak

  Klasa 6B

  0

  l.rezerwowa

     
  35.

  Piotr

  Kuraś

  Klasa 6B

  0

  l.rezerwowa

     
  36.

  Maria

  Nazimek

  Klasa 6B

  0

  l.rezerwowa

     
  37.

  Tymoteusz

  Sulik

  Klasa 6B

  0

  l.rezerwowa

     
  38.

  Oskar

  Szamota

  Klasa 6A

  0

  l.rezerwowa

     
  39.

  Mateusz

  Walczyk

  Klasa 6B

  0

  l.rezerwowa

     

   

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach: Bajkowe potyczki szachowe

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Karol

  Rzeszutko

  Klasa 3A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Wiktoria

  Schulz

  klasa 2A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Mikołaj

  Błaszczyszyn

  klasa 2B

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Konrad

  Kowal

  Klasa 4B

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Franciszek

  Bieńko

  Klasa 4B

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Eryk

  Cap

  klasa 2B

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Igor

  Ziąber

  Klasa 4D

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Hanna

  Czekaj

  klasa 2A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Dawid

  Kijanka

  klasa 2A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Adrianna

  Kurhan

  klasa 2A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Bartłomiej

  Malinowski

  klasa 2D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Gracjan

  Szarek

  klasa 2D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Wiktor

  Wikar

  klasa 2D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Emilia

  Wnuk

  klasa 2D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Jakub

  Kielar

  Klasa 4D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Mateusz

  Hamryszczak

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Michalina

  Sowa

  klasa 2A

  3

  l. rezerwowa

     
   

  Joanna

  Repecka

  klasa 2B

  3

  l. rezerwowa

     
   

  Milena

  Bieńko

  klasa 2C

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Bartłomiej

  Antochów

  klasa 2C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Paweł

  Fudali

  Klasa 3A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Aleksander

  Gołdyn

  Klasa 5D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Adrianna

  Kamińska 

  Klasa 4A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Konrad

  Kowalik

  klasa 2A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Miłosz

  Kuszyński

  Klasa 3A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Gizela

  Langenfeld-Ryniak

  klasa 2A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Milena

  Misiak

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Oliwia

  Mrozowska

  Klasa 4A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Nikodem

  Pałys 

  Klasa 4D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Mateusz

  Siwik 

  Klasa 4A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Maciej

  Szpilka

  Klasa 5D

  0

  l. rezerwowa

     

   

  Natalia

  Świeży

  Klasa 3A

  0

  l. rezerwowa

   

   
   

  Patryk

  Waciak

  Klasa 5D

  0

  l. rezerwowa

     

   

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach: Roboty w akcji

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Oliwier

  Kurasz

  Klasa 4A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Katarzyna

  Flader

  Klasa 3A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Michał

  Zalcman

  Klasa 3A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Martyna

  Buś

  Klasa 4D

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Mikołaj

  Błaszczyszyn

  klasa 2B

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Miłosz

  Kocyła

  klasa 2C

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Aleks

  Kocyło

  klasa 2C

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Jakub

  Motyl

  klasa 2C

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Szymon

  Ryzner

  klasa 2C

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Adrian

  Genda

  klasa 2D

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Hubert

  Pankiewicz

  klasa 2D

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Olivier

  Partyka

  klasa 2D

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Antoni

  Szłapak

  klasa 2D

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Wiktor

  Klimczak 

  Klasa 4A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Oskar

  Szabaga

  klasa 2D

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Jakub

  Wnuk

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Samuel

  Andrzejczyk

  klasa 2D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Szymon

  Sas

  klasa 2D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Marcel

  Wiśniowski

  klasa 2A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Dawid

  Adamów 

  Klasa 4B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Rafał

  Włoch 

  Klasa 4B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Paweł

  Fudali

  Klasa 3A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Mateusz

  Królikiewicz

  Klasa 3A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Filip

  Płoszaj

  Klasa 3A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Martyna

  Rudnicka

  Klasa 3A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Natalia

  Świeży

  Klasa 3A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Miłosz

  Babiak 

  Klasa 4C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Amelia

  Brzozowska 

  Klasa 4C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Karolina

  Orłoś

  Klasa 4D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Hubert

  Sopel

  Klasa 4D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Milena

  Dziuba 

  Klasa 4C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Bartłomiej

  Antochów

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Aleksandra

  Chruścicka

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Jakub

  Hawranek

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Huńka

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Michał

  Jakielaszek

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Jakub

  Kluczyński

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Amelia

  Łoś

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Kacper

  Olejarz

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Michał

  Pych

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Emilia

  Sałata

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Jakub

  Winiarz

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Michał

  Kocyła

  klasa 2C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Zbigniew

  Pacławski 

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Mateusz

  Siwik 

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Martyna

  Śliwiak 

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Wiktoria

  Wojnicka-Wlazło

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Aleksandra

  Zajdel

  Klasa 4A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Prachowska

  Klasa 4A

  3

  l. rezerwowa

     
   

  Franciszek

  Bieńko

  Klasa 4B

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Konrad

  Kowal

  Klasa 4B

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Mikołaj

  Tenus 

  Klasa 4C

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Igor

  Ziąber

  Klasa 4D

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Milena

  Bieńko

  klasa 2C

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Lilianna

  Lisik

  klasa 2C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Jakub

  Błądziński 

  Klasa 4B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Mateusz

  Hamryszczak

  klasa 2C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Aleksandra

  Hryniszyn

  klasa 2C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Adrianna

  Kamińska 

  Klasa 4A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Jakub

  Kielar

  Klasa 4D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Dawid

  Kijanka

  klasa 2A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Aleksander

  Kopeć

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Bartłomiej

  Krych

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Miłosz

  Kuszyński

  Klasa 3A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Bartłomiej

  Malinowski

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Julia

  Mazur

  klasa 2A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Milena

  Misiak

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Oliwia

  Mrozowska

  Klasa 4A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Augustyn

  Pakosz

  klasa 2C

  0

  l. rezerwowa

     

   

  Karol

  Paleń

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

   

   

   

  Nikodem

  Pałys 

  Klasa 4D

  0

  l. rezerwowa

   

   

   

  Patryk

  Pelc

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

   

   

   

  Joanna

  Repecka

  klasa 2B

  0

  l. rezerwowa

   

   

   

  Gracjan

  Szarek

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

   

   
   

  Wiktor

  Wikar

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

     

   

   

   

  Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach: Nauka czy zabawa? A może jedno i drugie ?

  lp.

  imię

  nazwisko

  klasa

   

  Pkt.

  razem

   

  decyzja

  uwagi

   
   
   

  Oliwier

  Kurasz

  Klasa 4A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Zofia

  Kulczycka

  Klasa 3A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Milena

  Bieńko

  klasa 2C

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Szymon

  Pelczarski

  Klasa 1A

  5

  zakwalifikowany

     
   

  Aleksander

  Kopeć

  klasa 2D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Karol

  Paleń

  klasa 2D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Bartłomiej

  Krych

  klasa 2D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Natalia

  Chomka

  klasa 2D

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Miłosz

  Purski

  Klasa 1B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Jan

  Gołdyn

  Klasa 1B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Szymon

  Pawlica

  Klasa 1B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Tomasz

  Niżankowski

  Klasa 1A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Klaudia

  Nowak

  Klasa 1C

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Norbert

  Sopel

  Klasa1B

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Julia

  Mazur

  klasa 2A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Zuzanna

  Bak

  klasa 2A

  3

  zakwalifikowany

     
   

  Bartosz

  Bak

  Klasa 4A

  3

  l. rezerwowa

     
   

  Dawid

  Wnorowski

  Klasa 1A

  3

  l. rezerwowa

     
   

  Anna

  Zając

  Klasa 4D

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Patryk

  Kałamarz

  Klasa 1C

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Zuzanna

  Soból

  klasa 2B

  2

  l. rezerwowa

     
   

  Oliwia

  Mrozowska

  Klasa 4A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Nikodem

  Pałys 

  Klasa 4D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Adrianna

  Kamińska 

  Klasa 4A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Bartłomiej

  Malinowski

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Joanna

  Repecka

  klasa 2B

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Zuzanna

  Kędzior

  Klasa 4C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Gizela

  Langenfeld-Ryniak

  klasa 2A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Antonina

  Blecharczyk

  Klasa 4C

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Antonina

  Hrycko

  klasa 2A

  0

  l. rezerwowa

     
   

  Filip

  Jaszczyszyn

  Klasa 1C

  0

  l. rezerwowa

     

   

  Kamil

  Koralewicz

  Klasa 1B

  0

  l. rezerwowa

   

   

   

  Konrad

  Kowalik

  klasa 2A

  0

  l. rezerwowa

   

   

   

  Adrianna

  Kurhan

  klasa 2A

  0

  l. rezerwowa

   

   

   

  Patryk

  Pelc

  klasa 2D

  0

  l. rezerwowa

   

   

   

  Michalina

  Sowa

  klasa 2A

  0

  l. rezerwowa