Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów

Materiały do pobrania

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia 2018

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

 

Zakres wsparcia

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, realizowany w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 

Cel główny projektu:

Poprawa jakości kształcenia ogólnego ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (szczególnie w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnej), zwiększających ich szansę na rozwój osobisty.

Grupa docelowa projektu:

a) uczniowie SP nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

b) nauczyciele pracujący w SP nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Zakres wsparcia:

 1.  zajęcia dodatkowe kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz kreatywność, innowacyjność i pracę zespołową, prowadzone metodami aktywnymi wg autorskich programów;
 2. indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 3. indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-psychologiczne;
 4. indywidualna terapia specjalistyczna BIOFEEDBACK skierowana do uczniów z trudnościami w nauce i z zaburzeniami rozwojowymi;
 5. realizacja warsztatów przyrodniczych w ramach Szkolnego Koła Młodego Odkrywcy sekcja: przyrody, biologii, fizyki, chemii i geografii;
 6. warsztaty dla uczniów dotyczące wykorzystania narzędzi TIK;
 7. szkolenia dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności
  i kompetencji zawodowych;
 8. doposażenie pracowni przyrodniczych, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 9. doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK;
  wykonanie w szkole sieci komputerowej przewodowej i bezprzewodowej;
   

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.
Wartość projektu: 983 701,25 zł

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie

„Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  

do uczestnictwa  w zajęciach z informatyki  „ Grafika komputerowa w matematyce” dla uczniów klas 6 i 7 SP

lp.

imię

nazwisko

klasa

razem

decyzja

uwagi

 
 
 

Łukasz

Siera

Klasa 7A

2

zakwalifikowany

   
 

Michał

Tenus

Klasa 7A

2

zakwalifikowany

   
 

Michał

Rogowski

Klasa 7B

2

zakwalifikowany

   
 

Paweł

Babiak

Klasa 6B

0

zakwalifikowany

   
 

Katarzyna

Jakóbska

Klasa 7B

0

zakwalifikowany

   
 

Konrad

Kozioł

Klasa 7B

0

zakwalifikowany

   
 

Piotr

Kuraś

Klasa 6B

0

zakwalifikowany

   
 

Patryk

Kuszyński

Klasa 7C

0

zakwalifikowany

   
 

Emilia

Maszczak

Klasa 7A

0

zakwalifikowany

   

 

Hubert

Milanowski

Klasa 7C

0

zakwalifikowany

 

 

 

Bartosz

Misiak

Klasa 7C

0

zakwalifikowany

 

 

 

Grzegorz

Sikora

Klasa 6B

0

zakwalifikowany

 

 

 

Oskar

Szamota

Klasa 6A

0

zakwalifikowany

 

 

 

Mateusz

Walczyk

Klasa 6B

0

zakwalifikowany

 

 

 

Oliwier

Wiśniowski

Klasa 7C

0

zakwalifikowany

 

 

 

Alan

Kawiński

Klasa 6A

0

zakwalifikowany

 

 

 

Tymoteusz

Sulik

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

 

 

 

 

  

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w warsztatach dla uczniów
klas 4-8 SP „ Rozwijanie kompetencji społecznych- asertywność”

lp.

imię

nazwisko

klasa

razem

decyzja

uwagi

 
 
 

Dawid

Hrysio

Klasa 5A

5

zakwalifikowany

   
 

Kornelia

Michta

Klasa 4A

5

zakwalifikowany

   
 

Wiktor

Klimczak 

Klasa 4A

5

zakwalifikowany

   
 

Hubert

Skurnóg

Klasa 5A

5

zakwalifikowany

   
 

Patrycja

Kopeć

Klasa 6B

5

zakwalifikowany

   
 

Damian 

Mazur

Klasa 5A

5

zakwalifikowany

   
 

Wiktoria

Sobota

Klasa 6A

5

zakwalifikowany

   
 

Mateusz

Mazurkiewicz 

Klasa 5A

4

zakwalifikowany

   
 

Jakub

Wnuk

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   

 

Michał

Jędruch

Klasa 6A

3

zakwalifikowany

 

 

 

Emanuel

Szwedka

Klasa 6A

3

zakwalifikowany

 

 

 

Grzegorz

Sikora

Klasa 6B

3

zakwalifikowany

 

 

 

Aleksandra

Bożejko

Klasa 6A

3

zakwalifikowany

 

 

 

Zbigniew

Pacławski 

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

 

 

 

Aleksandra

Gądek

Klasa 6B

3

zakwalifikowany

 

 

 

Janina

Rachwał

Klasa 6B

3

zakwalifikowany

 

 

 

Gabriel

Derewońko

Klasa 7B

3

l.rezerwowa

 

 

 

Igor

Ziąber

Klasa 4D

2

l.rezerwowa

 

 

 

Anna

Zając

Klasa 4D

2

l.rezerwowa

 

 

 

Magdalena

Więckowska

Klasa 7A

2

l.rezerwowa

 

 

 

Franciszek

Bieńko

Klasa 4B

2

l.rezerwowa

 

 

 

Oskar

Szabaga

klasa 2D

2

l.rezerwowa

 

 

 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Adrianna

Kamińska 

Klasa 4A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Oliwia

Kochman 

Klasa 4B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Jakub

Kielar

Klasa 4D

0

l.rezerwowa

 

 

 

  

                                                                              

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w warsztatach z redakcji gazetki szkolnej „ Nasze Orlątko” dla uczniów klas 4-8 SP

lp.

imię

nazwisko

klasa

razem

decyzja

uwagi

 
 
 

Magdalena

Więckowska

Klasa 7A

5

zakwalifikowany

   
 

Emanuel

Szwedka

Klasa 6A

3

zakwalifikowany

   
 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Adrianna

Kamińska 

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Emilia

Maszczak

Klasa 7A

3

zakwalifikowany

   
 

Julia

Bajorska

Klasa 8A

3

zakwalifikowany

   
 

Karolina

Kupińska

Klasa 8A

3

zakwalifikowany

   
 

Anna

Zając

Klasa 4D

2

zakwalifikowany

   
 

Igor

Ziąber

Klasa 4D

2

l. rezerwowa

   
 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

0

l. rezerwowa

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach z matematyki:

 „ Przygoda z matematyką ” dla uczniów klas 2 i 3 SP

 

lp.

imię

nazwisko

klasa

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Karol

Rzeszutko

Klasa 3A

5

zakwalifikowany

   
 

Zuzanna

Soból

klasa 2B

5

zakwalifikowany

   
 

Augustyn

Pakosz

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Maria

Sulik

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Hanna

Czekaj

klasa 2A

3

zakwalifikowany

   
 

Zuzanna

Fyk

Klasa 3A

3

zakwalifikowany

   
 

Julia

Gębalik

Klasa 3A

3

zakwalifikowany

   
 

Miłosz

Kuszyński

Klasa 3A

3

zakwalifikowany

   
 

Gabriela

Kowalik

klasa 2A

3

l.rezerwowa

   

 

Michał

Pych

klasa 2C

3

l.rezerwowa

 

 

 

Dawid

Kijanka

klasa 2A

3

l.rezerwowa

 

 

 

Adrianna

Kurhan

klasa 2A

3

l.rezerwowa

 

 

 

Adrian

Genda

klasa 2D

2

l.rezerwowa

 

 

 

Jakub

Motyl

klasa 2C

2

l.rezerwowa

 

 

 

Olivier

Partyka

klasa 2D

2

l.rezerwowa

 

 

 

Samuel

Andrzejczyk

klasa 2D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Zuzanna

Bak

klasa 2A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Aleksandra

Chruścicka

klasa 2C

0

l.rezerwowa

 

 

 

Antonina

Hrycko

klasa 2A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Aleksander

Kopeć

klasa 2D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Mateusz

Królikiewicz

Klasa 3A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Gizela

Langenfeld-Ryniak

klasa 2A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Bartłomiej

Malinowski

klasa 2D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Julia

Mazur

klasa 2A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Karol

Paleń

klasa 2D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Joanna

Repecka

klasa 2B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Martyna

Rudnicka

Klasa 3A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Gracjan

Szarek

klasa 2D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Wiktor

Wikar

klasa 2D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Marcel

Wiśniowski

klasa 2A

0

l.rezerwowa

 

 

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy -sekcja biologii

 

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Aleksandra

Bożejko

Klasa 6A

3

zakwalifikowany

   
 

Sandra

Kaczmarska

Klasa 6A

3

zakwalifikowany

   
 

Tymoteusz

Sulik

Klasa 6B

3

zakwalifikowany

   
 

Lilianna

Kościółko

Klasa 6B

3

zakwalifikowany

   
 

Oliwia

Kowalska

Klasa 6B

3

zakwalifikowany

   
 

Julia

Pinkowicz

Klasa 6B

3

zakwalifikowany

   
 

Julia

Szczurko

Klasa 6B

3

zakwalifikowany

   
 

Maria

Nazimek

Klasa 6B

3

zakwalifikowany

   
 

Dominik

Hawranek

Klasa 5D

3

l.rezerwowa

   

 

Emilia

Kulińczak

Klasa 5A

2

l.rezerwowa

 

 

 

Anna

Wielgosz

Klasa 8C

2

l.rezerwowa

 

 

 

Igor

Ziąber

Klasa 4D

2

l.rezerwowa

 

 

 

Magdalena

Więckowska

Klasa 7A

2

l.rezerwowa

 

 

 

Joanna

Karpińska

Klasa 3GA

2

l.rezerwowa

 

 

 

Julia

Karpińska

Klasa 3GA

2

l.rezerwowa

 

 

 

Michał

Tenus

Klasa 7A

2

l.rezerwowa

 

 

 

Klaudia

Sosnowska

Klasa 3GC

2

l.rezerwowa

 

 

 

Kamila

Królik

Klasa 7C

2

l.rezerwowa

 

 

 

Adam

Bosacki

Klasa 7B

2

l.rezerwowa

 

 

 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Adrianna

Kamińska 

Klasa 4A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Katarzyna

Jakóbska

Klasa 7B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Piotr

Kuraś

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Grzegorz

Sikora

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Emilia

Maszczak

Klasa 7A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Wiktoria

Napora

Klasa 7A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Wiktoria  

Kowalska

Klasa 5C

0

l.rezerwowa

 

 

 

Jakub

Rygiel

Klasa 7A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Damian

Sobol

Klasa 7A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Mateusz

Walczyk

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Paulina

Żaczek

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Mateusz

Fyk

Klasa 3GA

0

l.rezerwowa

 

 

 

Wiktoria

Kuczkowska

Klasa 5A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Iga

Siedlewicz

Klasa 7C

0

l.rezerwowa

 

 

 

Gabriela

Sochran

Klasa 5A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Dominik

Szamota

Klasa 5B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Jakub

Szpetman

Klasa 6A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Kinga

Szymczak

Klasa 5D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Nikola

Wolańczyk

Klasa 5C

0

l.rezerwowa

 

 

 

Natalia

Krygowska

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

 

 

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy -sekcja fizyki

 

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Gabriel

Gudz

Klasa 3GE

4

zakwalifikowany

   
 

Oliwia

Michnik

Klasa 8C

4

zakwalifikowany

   
 

Justyna

Jamróz

Klasa 3GE

3

zakwalifikowany

   
 

Julia

Bajorska

Klasa 8A

3

zakwalifikowany

   
 

Karolina

Kupińska

Klasa 8A

3

zakwalifikowany

   
 

Joanna

Karpińska

Klasa 3GA

2

zakwalifikowany

   
 

Julia

Karpińska

Klasa 3GA

2

zakwalifikowany

   
 

Oliwia

Sobota

Klasa 8C

2

zakwalifikowany

   
 

Igor

Ziąber

Klasa 4D

2

l.rezerwowa

   

 

Michał

Tenus

Klasa 7A

2

l.rezerwowa

 

 

 

Konrad

Kowal

Klasa 4B

2

l.rezerwowa

 

 

 

Szymon

Rakicki

Klasa 7A

2

l.rezerwowa

 

 

 

Adam

Bosacki

Klasa 7B

2

l.rezerwowa

 

 

 

Michał

Rogowski

Klasa 7B

2

l.rezerwowa

 

 

 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Katarzyna

Jakóbska

Klasa 7B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Jakub

Rygiel

Klasa 7A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Damian

Sobol

Klasa 7A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Stefan

Szczerbowski

Klasa 7B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Konrad

Kozioł

Klasa 7B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Natalia

Sura

Klasa 7C

0

l.rezerwowa

 

 

 

Natalia

Zając

Klasa 7C

0

l.rezerwowa

 

 

 

Aleksandra

Laszewicz

Klasa 3GD

0

l.rezerwowa

 

 

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy -sekcja chemii

 

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Oliwia

Hawryś

Klasa 3GA

5

zakwalifikowany

   
 

Anna

Wielgosz

Klasa 8C

5

zakwalifikowany

   
 

Mateusz

Pest

Klasa 8C

5

zakwalifikowany

   
 

Lilia

Jędrychowska

Klasa 3GC

5

zakwalifikowany

   
 

Maciej

Szybiak

Klasa 3GC

5

zakwalifikowany

   
 

Eryk

Krysa

Klasa 3GC

5

zakwalifikowany

   
 

Gabriel

Gudz

Klasa 3GE

4

zakwalifikowany

   
 

Wiktor

Kocyło

Klasa 7A

4

zakwalifikowany

   
 

Aleksandra

Kopała

Klasa 7A

3

l.rezerwowa

   

 

Mateusz

Fyk

Klasa 3GA

3

l.rezerwowa

 

 

 

Igor

Ziąber

Klasa 4D

2

l.rezerwowa

 

 

 

Anna

Zając

Klasa 4D

2

l.rezerwowa

 

 

 

Szymon

Rakicki

Klasa 7A

2

l.rezerwowa

 

 

 

Łukasz

Siera

Klasa 7A

2

l.rezerwowa

 

 

 

Oskar

Gładki

Klasa 3GC

2

l.rezerwowa

 

 

 

Miłosz

Kocyło

Klasa 5C

2

l.rezerwowa

 

 

 

Kamila

Królik

Klasa 7C

2

l.rezerwowa

 

 

 

Aleksandra

Kruła

Klasa 5C

2

l.rezerwowa

 

 

 

Wiktoria

Michałuszko

Klasa 5C

2

l.rezerwowa

 

 

 

Adam

Bosacki

Klasa 7B

2

l.rezerwowa

 

 

 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Adrianna

Kamińska 

Klasa 4A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Katarzyna

Jakóbska

Klasa 7B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Wiktoria

Napora

Klasa 7A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Julia

Bajorska

Klasa 8A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Antonina

Blecharczyk

Klasa 4C

0

l.rezerwowa

 

 

 

Karolina

Kupińska

Klasa 8A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Damian

Sobol

Klasa 7A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Stefan

Szczerbowski

Klasa 7B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Karol

Dańko

Klasa 5C

0

l.rezerwowa

 

 

 

Dagmara

Jach

Klasa 3GE

0

l.rezerwowa

 

 

 

Justyna

Jamróz

Klasa 3GE

0

l.rezerwowa

 

 

 

Oliwia

Kowalska

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Iga

Siedlewicz

Klasa 7C

0

l.rezerwowa

 

 

 

Natalia

Sobkiewicz

Klasa 5C

0

l.rezerwowa

 

 

 

Daria

Sroka

Klasa 3GB

0

l.rezerwowa

 

 

 

Natalia

Sura

Klasa 7C

0

l.rezerwowa

 

 

 

Julia

Szczurko

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Jakub

Tomaszewski

Klasa 3GC

0

l.rezerwowa

 

 

 

Natalia

Zając

Klasa 7C

0

l.rezerwowa

 

 

 

Julia

Król

Klasa 8B

0

l.rezerwowa

 

 

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy -sekcja przyrody klas 3-4 SP

 

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Oliwier

Kurasz

Klasa 4A

5

zakwalifikowany

   
 

Karol

Rzeszutko

Klasa 3A

5

zakwalifikowany

   
 

Mikołaj

Tenus 

Klasa 4C

5

zakwalifikowany

   
 

Jakub

Błądziński 

Klasa 4B

3

zakwalifikowany

   
 

Kamila

Zagrobelna

Klasa 4D

3

zakwalifikowany

   
 

Karolina

Ligęza

Klasa 4C

3

zakwalifikowany

   
 

Miłosz

Babiak 

Klasa 4C

3

zakwalifikowany

   
 

Zuzanna

Malawska 

Klasa 4B

3

zakwalifikowany

   
 

Martyna

Śliwiak 

Klasa 4A

3

l.rezerwowa

   

 

Gabriela

Gontarz

Klasa 4D

3

l.rezerwowa

 

 

 

Bartosz

Bak

Klasa 4A

3

l.rezerwowa

 

 

 

Kornelia

Michta

Klasa 4A

2

l.rezerwowa

 

 

 

Wiktor

Klimczak 

Klasa 4A

2

l.rezerwowa

 

 

 

Igor

Ziąber

Klasa 4D

2

l.rezerwowa

 

 

 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Adrianna

Kamińska 

Klasa 4A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Oliwia

Kochman 

Klasa 4B

0

l.rezerwowa

 

 

 

Zuzanna

Fyk

Klasa 3A

0

l.rezerwowa

 

 

 

Iga

Kotkowska

Klasa 4D

0

l.rezerwowa

 

 

 

Milena

Ryzner 

Klasa 4C

0

l.rezerwowa

 

 

  

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Muzykoterapia dla uczniów niepełnosprawnych klas 1-4 SP

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Eryk

Kobos

Klasa 3A

6

zakwalifikowany

   
 

Gabriela

Kowalik

klasa 2A

6

zakwalifikowany

   
 

Weronika

Piorun

Klasa 1A

6

zakwalifikowany

   
 

Marcin

Wiącek

Klasa 1A

6

zakwalifikowany

   
 

Michalina

Miczałowska

klasa 2A

5

zakwalifikowany

   
 

Kamil

Hrysio

Klasa 3A

5

l.rezerwowa

   
 

Bartosz

Bak

Klasa 4A

3

l.rezerwowa

   
 

Dawid

Wnorowski

Klasa 1A

3

l.rezerwowa

   
 

Martyna

Liput

Klasa 3A

3

l.rezerwowa

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Bajkoterapia

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Kacper

Gerczuk

klasa 2B

5

zakwalifikowany

   
 

Michalina

Miczałowska

klasa 2A

5

zakwalifikowany

   
 

Gabriela

Kowalik

klasa 2A

3

zakwalifikowany

   
 

Maja

Łeska

Klasa 3A

3

zakwalifikowany

   
 

Emilia

Lasota

klasa 2B

3

zakwalifikowany

   
 

Dawid

Wnorowski

klasa 1A

3

l.rezerwowa

   
 

Jakub

Wnuk

Klasa 4A

3

l.rezerwowa

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Bocce

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Oliwier

Kurasz

Klasa 4A

5

zakwalifikowany

   
 

Bartosz

Bak

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Michał

Jędruch

Klasa 6A

3

zakwalifikowany

   
 

Gabriel

Derewońko

Klasa 7B

3

zakwalifikowany

   
 

Mateusz

Fejdasz

Klasa 3GA

3

zakwalifikowany

   
 

Bartosz 

Wolańczyk

Klasa 5A

3

zakwalifikowany

   
 

Mateusz

Jurasz

Klasa 6A

3

zakwalifikowany

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych „ Mówię, myślę, jestem”

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Karol

Rzeszutko

Klasa 3A

5

zakwalifikowany

   
 

Dawid

Wnorowski

klasa 1A

3

zakwalifikowany

   
 

Jakub

Wnuk

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Jakub

Fudali

Klasa 5D

2

zakwalifikowany

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych „Trening umiejętności społecznych”

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Jakub

Wnuk

Klasa 4A

6

zakwalifikowany

   
 

Michał

Jędruch

Klasa 6A

6

zakwalifikowany

   
 

Dominik

Hawranek

Klasa 5D

6

zakwalifikowany

   
 

Tymoteusz

Pich

Klasa 4A

6

zakwalifikowany

   
 

Ireneusz

Broda

klasa 2A

6

zakwalifikowany

   
 

Oliwier

Kurasz

Klasa 4A

5

zakwalifikowany

   
 

Karol

Rzeszutko

Klasa 3A

5

l.rezerwowa

   
 

Bartosz

Bak

Klasa 4A

3

l.rezerwowa

   
 

Dawid

Wnorowski

klasa 1A

3

l.rezerwowa

   
 

Emanuel

Szwedka

Klasa 6A

3

l.rezerwowa

   
 

Olaf

Gałuszka

Klasa 7A

3

l.rezerwowa

   
 

Katarzyna

Flader

Klasa 3A

2

l.rezerwowa

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach logopedycznych.

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Karol

Rzeszutko

Klasa 3A

5

zakwalifikowany

   
 

Kamil

Hrysio

Klasa 3A

5

zakwalifikowany

   
 

Kacper

Gerczuk

klasa 2B

5

zakwalifikowany

   
 

Kornelia

Michta

Klasa 4A

5

zakwalifikowany

   
 

Jakub

Fudali

Klasa 5D

5

zakwalifikowany

   
 

Norbert

Sobiecki

Klasa 5D

5

zakwalifikowany

   
 

Bartosz

Bak

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Eryk

Kobos

Klasa 3A

3

zakwalifikowany

   
 

Antoni

Fałta

Klasa 5D

3

zakwalifikowany

   
 

Sebastian 

Wodnicki

Klasa 5D

3

zakwalifikowany

   
 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Patryk

Kowal

Klasa 5D

3

zakwalifikowany

   
 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

3

zakwalifikowany

   
 

Vanessa

Inglot

Klasa 4D

3

zakwalifikowany

   
 

Zofia

Korab 

Klasa 4D

3

zakwalifikowany

   
 

Nicoletta

Sobiecka 

Klasa 4D

3

zakwalifikowany

   
 

Mateusz

Fejdasz

Klasa 3GA

3

l.rezerwowa

   
 

Jakub

Błądziński 

Klasa 4B

0

l.rezerwowa

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych indywidualnych Biofeedback

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Mateusz

Fejdasz

Klasa 3GA

6

zakwalifikowany

   
 

Tymoteusz

Pich

Klasa 4A

6

zakwalifikowany

   
 

Michał

Hass

Klasa 3GA

6

zakwalifikowany

   
 

Oliwier

Kurasz

Klasa 4A

5

zakwalifikowany

   
 

Oliwia

Pobidyńska

Klasa 4B

5

zakwalifikowany

   
 

Patrycja

Kopeć

Klasa 6B

5

zakwalifikowany

   
 

Bartosz

Bak

Klasa 4A

3

l.rezerwowa

   
 

Dawid

Wnorowski

Klasa 1A

3

l.rezerwowa

   
 

Michał

Jędruch

Klasa 6A

3

l.rezerwowa

   
 

Gabriel

Derewońko

Klasa 7B

3

l.rezerwowa

   
 

Olaf

Gałuszka

Klasa 7A

3

l.rezerwowa

   
 

Bartosz 

Wolańczyk

Klasa 5A

3

l.rezerwowa

   
 

Martyna

Ryzner

Klasa 6A

3

l.rezerwowa

   
 

Jakub

Fudali

Klasa 5D

2

l.rezerwowa

   
 

Łukasz

Siera

Klasa 7A

2

l.rezerwowa

   
 

Norbert 

Sobiecki

Klasa 5D

2

l.rezerwowa

   
 

Zuzanna

Kędzior

Klasa 4C

0

l.rezerwowa

   
 

Zbigniew

Pacławski 

Klasa 4A

0

l.rezerwowa

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach: Ceramiczne sztuczki

 

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Wiktor

Idec

Klasa 6B

4

zakwalifikowany

   
 

Emanuel

Szwedka

Klasa 6A

3

zakwalifikowany

   
 

Dawid

Wnorowski

Klasa 1A

3

zakwalifikowany

   
 

Patrycja

Kopeć

Klasa 6B

2

zakwalifikowany

   
 

Julia

Płoszaj

Klasa 4C

2

zakwalifikowany

   
 

Wanessa

Banaś

Klasa 8B

2

zakwalifikowany

   
 

Antonina

Blecharczyk

Klasa 4C

0

zakwalifikowany

   
 

Aleksandra

Bożejko

Klasa 6A

0

zakwalifikowany

   
 

Milena

Dziuba 

Klasa 4C

0

zakwalifikowany

   
 

Marcelina

Fudali

Klasa 6A

0

zakwalifikowany

   
 

Aleksandra

Gądek

Klasa 6B

0

zakwalifikowany

   
 

Aleksander

Gołdyn

Klasa 5D

0

zakwalifikowany

   
 

Natalia

Grębosz

Klasa 5D

0

zakwalifikowany

   
 

Vanessa

Inglot

Klasa 4D

0

zakwalifikowany

   
 

Martyna

Janicka

Klasa 5D

0

zakwalifikowany

   
 

Sandra

Kaczmarska

Klasa 6A

0

zakwalifikowany

   
 

Zuzanna

Kędzior

Klasa 4C

0

zakwalifikowany

   
 

Martyna

Kopeć

Klasa 4C

0

zakwalifikowany

   
 

Zofia

Korab 

Klasa 4D

0

zakwalifikowany

   
 

Lilianna

Kościółko

Klasa 6B

0

zakwalifikowany

   
 

Natalia

Krygowska

Klasa 6B

0

zakwalifikowany

   
 

Piotr

Kuraś

Klasa 6B

0

zakwalifikowany

   
 

Karolina

Ligęza

Klasa 4C

0

zakwalifikowany

   
 

Julia

Pinkowicz

Klasa 6B

0

zakwalifikowany

   
 

Justyna

Piotrowska

Klasa 6A

0

zakwalifikowany

   
 

Natalia

Pych

Klasa 5D

0

zakwalifikowany

   
 

Grzegorz

Sikora

Klasa 6B

0

zakwalifikowany

   
 

Milena

Sobol

Klasa 4C

0

zakwalifikowany

   
 

Tymoteusz

Sulik

Klasa 6B

0

zakwalifikowany

   
 

Gloria

Szwedka 

Klasa 4C

0

zakwalifikowany

   
 

Paulina

Żaczek

Klasa 6B

0

zakwalifikowany

   
 

Julia

Korab 

Klasa 8B

0

zakwalifikowany

   

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy-sekcja przyrody klas 1 i 2 SP

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Lilianna

Lisik

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Aleksandra

Hryniszyn

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Gizela

Langenfeld-Ryniak

klasa 2A

3

zakwalifikowany

   
 

Milena

Misiak

klasa 2D

3

zakwalifikowany

   
 

Patryk

Pelc

klasa 2D

3

zakwalifikowany

   
 

Antonina

Hrycko

klasa 2A

3

zakwalifikowany

   
 

Joanna

Repecka

klasa 2B

3

zakwalifikowany

   
 

Julia

Bartnik

klasa 2B

3

zakwalifikowany

   
 

Patryk

Kałamarz

Klasa 1C

2

l. rezerwowa

   
 

Szymon

Pelczarski

Klasa1A

2

l. rezerwowa

   
 

Zuzanna

Soból

klasa 2B

2

l. rezerwowa

   
 

Oskar

Szabaga

klasa 2D

2

l. rezerwowa

   
 

Aleks

Kocyło

klasa 2C

2

l. rezerwowa

   
 

Dawid

Łysik

Klasa 1B

2

l. rezerwowa

   
 

Wiktoria

Schulz

klasa 2A

2

l. rezerwowa

   
 

Bartłomiej

Malinowski

klasa 2D

0

l. rezerwowa

   
 

Dawid

Kijanka

klasa 2A

0

l. rezerwowa

   
 

Marcel

Wiśniowski

klasa 2A

0

l. rezerwowa

   
 

Filip

Jaszczyszyn

Klasa 1C

0

l. rezerwowa

   
 

Klaudia

Nowak

Klasa1C

0

l. rezerwowa

   
 

Miłosz

Purski

Klasa1B

0

l. rezerwowa

   
 

Maria

Sulik

klasa 2C

0

l. rezerwowa

   
 

Bartłomiej

Buć

Klasa1B

0

l. rezerwowa

   
 

Jan

Gołdyn

Klasa1B

0

l. rezerwowa

   
 

Jakub

Hawranek

klasa 2C

0

l. rezerwowa

   
 

Dominik

Klimek

Klasa 1B

0

l. rezerwowa

   
 

Kacper

Laszewicz

Klasa 1A

0

l. rezerwowa

   
 

Emilia

Lisiecka

Klasa1C

0

l. rezerwowa

   
 

Kacper

Olejarz

klasa 2C

0

l. rezerwowa

   
 

Estera

Pich

Klasa1C

0

l. rezerwowa

   
 

Szymon

Raczkowski

Klasa 1B

0

l. rezerwowa

   
 

Adrianna

Śliwa

Klasa 1B

0

l. rezerwowa

   
 

Jakub

Winiarz

klasa 2C

0

l. rezerwowa

   
 

Emilia

Wnuk

klasa 2D

0

l. rezerwowa

   
 

Szymon

Bajorski

Klasa 1C

0

l. rezerwowa

   
 

Fabian

Groczuk

Klasa 1B

0

l. rezerwowa

   
 

Weronika

Kowalska

Klasa 1C

0

l. rezerwowa

   
 

Jakub

Michalik

Klasa1A

0

l. rezerwowa

   
 

Jan

Zaleszczyk

Klasa 1C

0

l. rezerwowa

   
 

Łukasz

Marciniak

Klasa 1B

0

l. rezerwowa

   

 

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy-sekcja geografii

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Wiktor

Idec

Klasa 6B

4

zakwalifikowany

   
 

Jakub

Szpetman

Klasa 6A

3

zakwalifikowany

   
 

Wiktoria  

Kowalska

Klasa 5C

3

zakwalifikowany

   
 

Bartosz

Sawicki

Klasa 5C

3

zakwalifikowany

   
 

Piotr

Kuraś

Klasa 6B

3

zakwalifikowany

   
 

Paulina

Żaczek

Klasa 6B

3

zakwalifikowany

   
 

Aleksandra

Kruła

Klasa 5C

2

zakwalifikowany

   
 

Wiktoria

Michałuszko

Klasa 5C

2

zakwalifikowany

   
 

Igor

Ziąber

Klasa 4D

2

l. rezerwowa

   
 

Szymon

Rakicki

Klasa 7A

2

l. rezerwowa

   
 

Grzegorz

Sikora

Klasa 6B

0

l. rezerwowa

   
 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

0

l. rezerwowa

   
 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

0

l. rezerwowa

   
 

Adrianna

Kamińska 

Klasa 4A

0

l. rezerwowa

   
 

Katarzyna

Jakóbska

Klasa 7B

0

l. rezerwowa

   
 

Tymoteusz

Sulik

Klasa 6B

0

l. rezerwowa

   
 

Jakub

Rygiel

Klasa 7A

0

l. rezerwowa

   
 

Stefan

Szczerbowski

Klasa 7B

0

l. rezerwowa

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w warsztatach dramowych
„Życie to teatr”

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Oliwia

Michnik

Klasa 8C

4

zakwalifikowany

   
 

Aleksandra

Kopała

Klasa 7A

3

zakwalifikowany

   
 

Julia

Prachowska

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Oliwia

Kochman 

Klasa 4B

3

zakwalifikowany

   
 

Justyna

Saja

Klasa 8C

3

zakwalifikowany

   
 

Marcelina

Fudali

Klasa 6A

3

zakwalifikowany

   
 

Julia

Korab

Klasa 8B

3

zakwalifikowany

   
 

Natalia

Schulz

Klasa 8C

2

zakwalifikowany

   
 

Julia

Muzyczka

Klasa 5C

2

zakwalifikowany

   
 

Wanessa

Banaś

Klasa 8B

2

zakwalifikowany

   
 

Igor

Ziąber

Klasa 4D

2

l. rezerwowa

   
 

Anna

Zając

Klasa 4D

2

l. rezerwowa

   
 

Magdalena

Więckowska

Klasa 7A

2

l. rezerwowa

   
 

Oliwia

Sobota

Klasa 8C

2

l. rezerwowa

   
 

Patrycja

Kopeć

Klasa 6B

2

l. rezerwowa

   
 

Janina

Rachwał

Klasa 6B

0

l. rezerwowa

   
 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

0

l. rezerwowa

   
 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

0

l. rezerwowa

   
 

Adrianna

Kamińska 

Klasa 4A

0

l. rezerwowa

   
 

Katarzyna

Jakóbska

Klasa 7B

0

l. rezerwowa

   
 

Emilia

Maszczak

Klasa 7A

0

l. rezerwowa

   
 

Wiktoria

Napora

Klasa 7A

0

l. rezerwowa

   
 

Karolina

Ligęza

Klasa 4C

0

l. rezerwowa

   
 

Zuzanna

Malawska 

Klasa 4B

0

l. rezerwowa

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach:  „ABC emocji

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Oliwier

Kurasz

Klasa 4A

5

zakwalifikowany

   
 

Mikołaj

Buksa

Klasa 1A

5

zakwalifikowany

   
 

Patryk

Kałamarz

Klasa 1C

5

zakwalifikowany

   
 

Franciszek

Bieńko

Klasa 4B

5

zakwalifikowany

   
 

Igor

Ziąber

Klasa 4D

5

zakwalifikowany

   
 

Anna

Zając

Klasa 4D

5

zakwalifikowany

   
 

Adrianna

Kamińska 

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Daniel

Sobiecki

Klasa 1A

3

zakwalifikowany

   
 

Filip

Jaszczyszyn

Klasa 1C

3

zakwalifikowany

   
 

Zuzanna

Kędzior

Klasa 4C

3

zakwalifikowany

   
 

Oliwia

Kochman 

Klasa 4B

3

zakwalifikowany

   
 

Kamil

Koralewicz

Klasa 1B

3

zakwalifikowany

   
 

Szymon

Król

Klasa 1B

3

zakwalifikowany

   
 

Zuzanna

Kuc

Klasa 1B

3

zakwalifikowany

   
 

Nicoletta

Sobiecka 

Klasa 4D

3

zakwalifikowany

   
 

Emilia

Wieszczek

Klasa 1B

3

zakwalifikowany

   
 

Bartosz

Bak

Klasa 4A

3

l. rezerwowa

   
 

Dawid

Wnorowski

Klasa 1A

3

l. rezerwowa

   
 

Jakub

Wnuk

Klasa 4A

3

l. rezerwowa

   
 

Dawid

Łysik

Klasa 1B

2

l. rezerwowa

   
 

Kornelia

Michta

Klasa 4A

2

l. rezerwowa

   
 

Szymon

Pelczarski

Klasa 1A

2

l. rezerwowa

   
 

Bartłomiej

Buć

Klasa1B

0

l. rezerwowa

   
 

Dominik

Klimek

Klasa 1B

0

l. rezerwowa

   
 

Kacper

Laszewicz

Klasa 1A

0

l. rezerwowa

   
 

Emilia

Lisiecka

Klasa1C

0

l. rezerwowa

   
 

Zuzanna

Malawska 

Klasa 4B

0

l. rezerwowa

   
 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

0

l. rezerwowa

   
 

Tomasz

Niżankowski

Klasa 1A

0

l. rezerwowa

   
 

Klaudia

Nowak

Klasa 1C

0

l. rezerwowa

   
 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

0

l. rezerwowa

   
 

Szymon

Pawlica

Klasa 1B

0

l. rezerwowa

   
 

Estera

Pich

Klasa 1C

0

l. rezerwowa

   
 

Miłosz

Purski

Klasa 1B

0

l. rezerwowa

   
 

Szymon

Raczkowski

Klasa 1B

0

l. rezerwowa

   
 

Szymon

Szydło

Klasa 1C

0

l. rezerwowa

   
 

Adrianna

Śliwa

Klasa 1B

0

l. rezerwowa

   
 

Aleksandra

Wywrot

Klasa 1C

0

l. rezerwowa

   
 

Zofia

Zarańska

Klasa1A

0

l. rezerwowa

   
 

Łukasz

Marciniak

Klasa1B

0

l. rezerwowa

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach:  Programowanie robotów

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

 

decyzja

uwagi

 
 
1.

Tymon

Tomczyk

Klasa 5A

5

zakwalifikowany

   
2.

Oliwia

Buś

Klasa 5B

2

zakwalifikowany

   
3.

Miłosz

Kocyło

Klasa 5C

2

zakwalifikowany

   
4.

Emilia

Kulińczak

Klasa 5A

2

zakwalifikowany

   
5.

Gabriela

Nycz

Klasa 5B

2

zakwalifikowany

   
6.

Hubert

Skurnóg

Klasa 5A

2

zakwalifikowany

   
7.

Wiktor

Więch

Klasa 5B

2

zakwalifikowany

   
8.

Gabriel

Zieliński

Klasa 5A

2

zakwalifikowany

   
9.

Kornel

Geroń

Klasa 5C

2

zakwalifikowany

   
10.

Paweł

Chuchra

Klasa 5C

0

zakwalifikowany

   
11.

Oliwier 

Czarnecki

Klasa 5C

0

zakwalifikowany

   
12.

Ignacy 

Czwakiel

Klasa 5B

0

zakwalifikowany

   
13.

Karol

Dańko

Klasa 5C

0

zakwalifikowany

   
14.

Bartosz

Głowacki

Klasa 5B

0

zakwalifikowany

   
15.

Aleksander

Gołdyn

Klasa 5D

0

zakwalifikowany

   
16.

Radosław

Harań 

Klasa 5D

0

zakwalifikowany

   
17.

Emilia

Kościółko

Klasa 5D

0

zakwalifikowany

   
18.

Wiktoria  

Kowalska

Klasa 5C

0

zakwalifikowany

   
19.

Aleksander

Kozubek

Klasa 5A

0

zakwalifikowany

   
20.

Konrad

Kubas

Klasa 5B

0

zakwalifikowany

   
21.

Wiktoria

Kuczkowska

Klasa 5A

0

zakwalifikowany

   
22.

Marcel

Łoziński

Klasa 5C

0

zakwalifikowany

   
23.

 Marcel

Małogoski

Klasa 5B

0

zakwalifikowany

   
24.

Paweł

Niechaj

Klasa 6A

0

zakwalifikowany

   
25.

Szymon

Ochenduszka

Klasa 5B

0

zakwalifikowany

   
26.

Wiktor

Pakuła

Klasa 5C

0

zakwalifikowany

   
27.

Natalia

Pych

Klasa 5D

0

zakwalifikowany

   
28.

Bartosz

Sawicki

Klasa 5C

0

zakwalifikowany

   
29.

Gabriela

Siuta

Klasa 5D

0

zakwalifikowany

   
30.

Natalia

Sobkiewicz

Klasa 5C

0

zakwalifikowany

   
31.

Gabriela

Sochran

Klasa 5A

0

zakwalifikowany

   
32.

Dominik

Szamota

Klasa 5B

0

zakwalifikowany

   
33.

Grzegorz

Sikora

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

   
34.

Paweł

Babiak

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

   
35.

Piotr

Kuraś

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

   
36.

Maria

Nazimek

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

   
37.

Tymoteusz

Sulik

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

   
38.

Oskar

Szamota

Klasa 6A

0

l.rezerwowa

   
39.

Mateusz

Walczyk

Klasa 6B

0

l.rezerwowa

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach: Bajkowe potyczki szachowe

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Karol

Rzeszutko

Klasa 3A

5

zakwalifikowany

   
 

Wiktoria

Schulz

klasa 2A

5

zakwalifikowany

   
 

Mikołaj

Błaszczyszyn

klasa 2B

5

zakwalifikowany

   
 

Konrad

Kowal

Klasa 4B

5

zakwalifikowany

   
 

Franciszek

Bieńko

Klasa 4B

5

zakwalifikowany

   
 

Eryk

Cap

klasa 2B

5

zakwalifikowany

   
 

Igor

Ziąber

Klasa 4D

5

zakwalifikowany

   
 

Hanna

Czekaj

klasa 2A

3

zakwalifikowany

   
 

Dawid

Kijanka

klasa 2A

3

zakwalifikowany

   
 

Adrianna

Kurhan

klasa 2A

3

zakwalifikowany

   
 

Bartłomiej

Malinowski

klasa 2D

3

zakwalifikowany

   
 

Gracjan

Szarek

klasa 2D

3

zakwalifikowany

   
 

Wiktor

Wikar

klasa 2D

3

zakwalifikowany

   
 

Emilia

Wnuk

klasa 2D

3

zakwalifikowany

   
 

Jakub

Kielar

Klasa 4D

3

zakwalifikowany

   
 

Mateusz

Hamryszczak

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Michalina

Sowa

klasa 2A

3

l. rezerwowa

   
 

Joanna

Repecka

klasa 2B

3

l. rezerwowa

   
 

Milena

Bieńko

klasa 2C

2

l. rezerwowa

   
 

Bartłomiej

Antochów

klasa 2C

0

l. rezerwowa

   
 

Paweł

Fudali

Klasa 3A

0

l. rezerwowa

   
 

Aleksander

Gołdyn

Klasa 5D

0

l. rezerwowa

   
 

Adrianna

Kamińska 

Klasa 4A

0

l. rezerwowa

   
 

Konrad

Kowalik

klasa 2A

0

l. rezerwowa

   
 

Miłosz

Kuszyński

Klasa 3A

0

l. rezerwowa

   
 

Gizela

Langenfeld-Ryniak

klasa 2A

0

l. rezerwowa

   
 

Milena

Misiak

klasa 2D

0

l. rezerwowa

   
 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

0

l. rezerwowa

   
 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

0

l. rezerwowa

   
 

Mateusz

Siwik 

Klasa 4A

0

l. rezerwowa

   
 

Maciej

Szpilka

Klasa 5D

0

l. rezerwowa

   

 

Natalia

Świeży

Klasa 3A

0

l. rezerwowa

 

 
 

Patryk

Waciak

Klasa 5D

0

l. rezerwowa

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach: Roboty w akcji

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Oliwier

Kurasz

Klasa 4A

5

zakwalifikowany

   
 

Katarzyna

Flader

Klasa 3A

5

zakwalifikowany

   
 

Michał

Zalcman

Klasa 3A

5

zakwalifikowany

   
 

Martyna

Buś

Klasa 4D

5

zakwalifikowany

   
 

Mikołaj

Błaszczyszyn

klasa 2B

5

zakwalifikowany

   
 

Miłosz

Kocyła

klasa 2C

5

zakwalifikowany

   
 

Aleks

Kocyło

klasa 2C

5

zakwalifikowany

   
 

Jakub

Motyl

klasa 2C

5

zakwalifikowany

   
 

Szymon

Ryzner

klasa 2C

5

zakwalifikowany

   
 

Adrian

Genda

klasa 2D

5

zakwalifikowany

   
 

Hubert

Pankiewicz

klasa 2D

5

zakwalifikowany

   
 

Olivier

Partyka

klasa 2D

5

zakwalifikowany

   
 

Antoni

Szłapak

klasa 2D

5

zakwalifikowany

   
 

Wiktor

Klimczak 

Klasa 4A

5

zakwalifikowany

   
 

Oskar

Szabaga

klasa 2D

5

zakwalifikowany

   
 

Jakub

Wnuk

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Samuel

Andrzejczyk

klasa 2D

3

zakwalifikowany

   
 

Szymon

Sas

klasa 2D

3

zakwalifikowany

   
 

Marcel

Wiśniowski

klasa 2A

3

zakwalifikowany

   
 

Dawid

Adamów 

Klasa 4B

3

zakwalifikowany

   
 

Rafał

Włoch 

Klasa 4B

3

zakwalifikowany

   
 

Paweł

Fudali

Klasa 3A

3

zakwalifikowany

   
 

Mateusz

Królikiewicz

Klasa 3A

3

zakwalifikowany

   
 

Filip

Płoszaj

Klasa 3A

3

zakwalifikowany

   
 

Martyna

Rudnicka

Klasa 3A

3

zakwalifikowany

   
 

Natalia

Świeży

Klasa 3A

3

zakwalifikowany

   
 

Miłosz

Babiak 

Klasa 4C

3

zakwalifikowany

   
 

Amelia

Brzozowska 

Klasa 4C

3

zakwalifikowany

   
 

Karolina

Orłoś

Klasa 4D

3

zakwalifikowany

   
 

Hubert

Sopel

Klasa 4D

3

zakwalifikowany

   
 

Milena

Dziuba 

Klasa 4C

3

zakwalifikowany

   
 

Bartłomiej

Antochów

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Aleksandra

Chruścicka

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Jakub

Hawranek

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Julia

Huńka

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Michał

Jakielaszek

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Jakub

Kluczyński

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Amelia

Łoś

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Kacper

Olejarz

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Michał

Pych

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Emilia

Sałata

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Jakub

Winiarz

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Michał

Kocyła

klasa 2C

3

zakwalifikowany

   
 

Zbigniew

Pacławski 

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Mateusz

Siwik 

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Martyna

Śliwiak 

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Wiktoria

Wojnicka-Wlazło

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Aleksandra

Zajdel

Klasa 4A

3

zakwalifikowany

   
 

Julia

Prachowska

Klasa 4A

3

l. rezerwowa

   
 

Franciszek

Bieńko

Klasa 4B

2

l. rezerwowa

   
 

Konrad

Kowal

Klasa 4B

2

l. rezerwowa

   
 

Mikołaj

Tenus 

Klasa 4C

2

l. rezerwowa

   
 

Igor

Ziąber

Klasa 4D

2

l. rezerwowa

   
 

Milena

Bieńko

klasa 2C

2

l. rezerwowa

   
 

Lilianna

Lisik

klasa 2C

0

l. rezerwowa

   
 

Jakub

Błądziński 

Klasa 4B

0

l. rezerwowa

   
 

Mateusz

Hamryszczak

klasa 2C

0

l. rezerwowa

   
 

Aleksandra

Hryniszyn

klasa 2C

0

l. rezerwowa

   
 

Adrianna

Kamińska 

Klasa 4A

0

l. rezerwowa

   
 

Jakub

Kielar

Klasa 4D

0

l. rezerwowa

   
 

Dawid

Kijanka

klasa 2A

0

l. rezerwowa

   
 

Aleksander

Kopeć

klasa 2D

0

l. rezerwowa

   
 

Bartłomiej

Krych

klasa 2D

0

l. rezerwowa

   
 

Miłosz

Kuszyński

Klasa 3A

0

l. rezerwowa

   
 

Bartłomiej

Malinowski

klasa 2D

0

l. rezerwowa

   
 

Julia

Mazur

klasa 2A

0

l. rezerwowa

   
 

Milena

Misiak

klasa 2D

0

l. rezerwowa

   
 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

0

l. rezerwowa

   
 

Augustyn

Pakosz

klasa 2C

0

l. rezerwowa

   

 

Karol

Paleń

klasa 2D

0

l. rezerwowa

 

 

 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

0

l. rezerwowa

 

 

 

Patryk

Pelc

klasa 2D

0

l. rezerwowa

 

 

 

Joanna

Repecka

klasa 2B

0

l. rezerwowa

 

 

 

Gracjan

Szarek

klasa 2D

0

l. rezerwowa

 

 
 

Wiktor

Wikar

klasa 2D

0

l. rezerwowa

   

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”  do uczestnictwa w zajęciach: Nauka czy zabawa? A może jedno i drugie ?

lp.

imię

nazwisko

klasa

 

Pkt.

razem

 

decyzja

uwagi

 
 
 

Oliwier

Kurasz

Klasa 4A

5

zakwalifikowany

   
 

Zofia

Kulczycka

Klasa 3A

5

zakwalifikowany

   
 

Milena

Bieńko

klasa 2C

5

zakwalifikowany

   
 

Szymon

Pelczarski

Klasa 1A

5

zakwalifikowany

   
 

Aleksander

Kopeć

klasa 2D

3

zakwalifikowany

   
 

Karol

Paleń

klasa 2D

3

zakwalifikowany

   
 

Bartłomiej

Krych

klasa 2D

3

zakwalifikowany

   
 

Natalia

Chomka

klasa 2D

3

zakwalifikowany

   
 

Miłosz

Purski

Klasa 1B

3

zakwalifikowany

   
 

Jan

Gołdyn

Klasa 1B

3

zakwalifikowany

   
 

Szymon

Pawlica

Klasa 1B

3

zakwalifikowany

   
 

Tomasz

Niżankowski

Klasa 1A

3

zakwalifikowany

   
 

Klaudia

Nowak

Klasa 1C

3

zakwalifikowany

   
 

Norbert

Sopel

Klasa1B

3

zakwalifikowany

   
 

Julia

Mazur

klasa 2A

3

zakwalifikowany

   
 

Zuzanna

Bak

klasa 2A

3

zakwalifikowany

   
 

Bartosz

Bak

Klasa 4A

3

l. rezerwowa

   
 

Dawid

Wnorowski

Klasa 1A

3

l. rezerwowa

   
 

Anna

Zając

Klasa 4D

2

l. rezerwowa

   
 

Patryk

Kałamarz

Klasa 1C

2

l. rezerwowa

   
 

Zuzanna

Soból

klasa 2B

2

l. rezerwowa

   
 

Oliwia

Mrozowska

Klasa 4A

0

l. rezerwowa

   
 

Nikodem

Pałys 

Klasa 4D

0

l. rezerwowa

   
 

Adrianna

Kamińska 

Klasa 4A

0

l. rezerwowa

   
 

Bartłomiej

Malinowski

klasa 2D

0

l. rezerwowa

   
 

Joanna

Repecka

klasa 2B

0

l. rezerwowa

   
 

Zuzanna

Kędzior

Klasa 4C

0

l. rezerwowa

   
 

Gizela

Langenfeld-Ryniak

klasa 2A

0

l. rezerwowa

   
 

Antonina

Blecharczyk

Klasa 4C

0

l. rezerwowa

   
 

Antonina

Hrycko

klasa 2A

0

l. rezerwowa

   
 

Filip

Jaszczyszyn

Klasa 1C

0

l. rezerwowa

   

 

Kamil

Koralewicz

Klasa 1B

0

l. rezerwowa

 

 

 

Konrad

Kowalik

klasa 2A

0

l. rezerwowa

 

 

 

Adrianna

Kurhan

klasa 2A

0

l. rezerwowa

 

 

 

Patryk

Pelc

klasa 2D

0

l. rezerwowa

 

 

 

Michalina

Sowa

klasa 2A

0

l. rezerwowa