Możliwość wynajmowania pomieszczeń szkolnych

Ogłoszenie o możliwości wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół

z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

2017/2018 rok

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 148/2011 z dnia 28 czerwca 2012roku

w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla oddanych w trwały zarząd ,Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi informuje o możliwości oddania w najem od 1 września 2017 roku pomieszczeń szkolnych: sale lekcyjne, sale gimnastyczne, gabinet stomatologa

z przeznaczeniem na np. wykłady szkoleniowe, zajęcia dydaktyczne, treningi sportowe, gry zespołowe( koszykówka, siatkówka), prowadzenie gabinetu stomatologa dla młodzieży szkolnej .

 

 

CENNIK WYNAJMÓW – 2017/2018

 

 

Duża sala gimnastyczna 275m²:

90 min (jednostka treningowa)     - 90,00 zł netto

60 min             - 60,00 zł netto

45 min.           - 45,00 zł netto

                                              

 

 

Średnia sala gimnastyczna 165m²:

90 min(jednostka treningowa)           - 54,00 zł netto

45 min(jednostka treningowa)           - 27,00 zł netto

60 min                                                - 36,00 zł netto

 

                                              

 

 

Sala lekcyjna :

 

60 min  – 55,00 złotych netto /ok. 50m²/

60 min. – 33,00 złotych netto /ok. 30m²/

 

 

 Gabinet stomatologa:  cena wynajmu gabinetu   do uzgodnienia

 

Należność płatna będzie do 7 dni od dnia wystawienia faktury. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu ul. Grunwaldzka 81 . Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr te. 16 670-29-15 wew. 15

 

 

 

 

 

 

Opracowała Teresa Skowyra