Pomoc psychologiczno pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu


Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi udzielana jest uczniom , rodzicom oraz nauczycielom. Zespół pedagogiczno–psychologiczny realizuje swoje zadania poprzez:

  1. diagnozowanie środowiska uczniów

  2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia

  3. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce

  4. wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami

  5. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej

  6. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych

  7. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe oraz specyficzne trudności w uczeniu

  8. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych

  9. podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych

 


 

PEDAGOG  SZKOLNY: mgr Ewa  Sowa  –  A-11

Poniedziałek: 8.30-15.00

Wtorek:7.45-12.30

Środa: 7.45-12.30

Czwartek: 7.45-13.00

Piątek: 7.45-12.30


 

PSYCHOLOG  SZKOLNY: mgr Marta Kowalska sektor C ( I pięto - obok sali C20)

Poniedziałek: 8.30-12.40 oraz13.40 - 15.00

Wtorek:8.00-12.40

Środa: 8.50-14.10

Czwartek: 8.30-15.00

Piątek: 8.50-12.50


 

LOGOPEDA SZKOLNY: mgr Magdalena Ludwa

Poniedziałek: 10:15 - 15:30

Wtorek: 10:15 - 15:00

Środa: 7:45 - 15:15

Czwartek: 11:00 - 15:30

Piątek: 7:45 - 9:15 oraz  11:15 - 14:45


 

PEDAGOG  - TERAPEUTA: mgr Alicja Mazurek

Poniedziałek: 10.00-15.15

Wtorek: 10.00-16.00

Środa: 10.00-15.15

Czwartek: 10.00-16.00

Piątek: 7.45-11.15


Przejdź na stronę główną