Pomoc psychologiczno pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

PEDAGOG  SZKOLNY

mgr  Ewa Sowa

 

PSYCHOLOG  SZKOLNY

mgr Marta Kowalska

Poniedziałek

  8.00

-12.30

Poniedziałek

9.20 – 10.30 „P”

  8.30

10.20

-   9.20

- 14.10

Wtorek

  7.45

-10.15

Wtorek

  9.20 – 10.20 „P”

13.10 – 14.10 „P”

  7.45

10.20

-   9.20

- 13.10

Środa

  9.30

- 15.30

Środa

  7.45

- 14.05

Czwartek

  7.45

- 12.15

Czwartek

14.05 – 15.05 „P”

11.20

15.05

- 14.05

- 15.55

Piątek

10.30

- 15.00

Piątek

10.20

- 13.20

LOGOPEDA SZKOLNY

mgr Magdalena Ludwa

PEDAGOG  - TERAPEUTA

mgr Alicja Mazurek

Poniedziałek

  9.30

-13.00

Poniedziałek

 10.00

-15.15

Wtorek

  8.30

-15.00

Wtorek

   8.30

-15.00

Środa

  7.45

-14.00

Środa

   8.30

-11.30

Czwartek

  9.30

-14.00

Czwartek

   7.45

-12.15

Piątek

  7.45

- 10.15

Piątek

   7.45

-10.30

 

                   

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi udzielana jest uczniom , rodzicom oraz nauczycielom. Zespół pedagogiczno–psychologiczny realizuje swoje zadania poprzez:

  1. diagnozowanie środowiska uczniów
  2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
  3. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce
  4. wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami
  5. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  6. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych
  7. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe oraz specyficzne trudności w uczeniu
  8. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych
  9. podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych