Pomoc psychologiczno pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu


Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi udzielana jest uczniom , rodzicom oraz nauczycielom. Zespół pedagogiczno–psychologiczny realizuje swoje zadania poprzez:

  1. diagnozowanie środowiska uczniów

  2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia

  3. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce

  4. wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami

  5. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej

  6. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych

  7. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe oraz specyficzne trudności w uczeniu

  8. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych

  9. podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych

 


 

PEDAGOG  SZKOLNY

mgr Joanna Demko 

 

Poniedziałek

  9.00

-13.00

Wtorek

  8.30

-13.30

Środa

  8.30

-  9.30

13.05

-16.05

Czwartek

10.00

-14.00

Piątek

  7.30

-11.30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOLOG  SZKOLNY

mgr Marta Kowalska

Poniedziałek

 10.00

-15.00

Wtorek

 10.00

-14.00

Środa

  9.00

-13.00

Czwartek

 10.00

-16.00

Piątek

  9.00

-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGOPEDA SZKOLNY

mgr Magdalena Ludwa

Poniedziałek

10.30

-14.00

Wtorek

  7.45

-13.15

Środa

  7.45

-13.15

Czwartek

10.30

-15.00

Piątek

  7.45

- 11.15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOG  - TERAPEUTA

mgr Alicja Mazurek

Poniedziałek

  9.30

-14.15

Wtorek

  7.45

-13.15

Środa

  7.45

-14.00

Czwartek

  7.45

-12.15

Piątek

  8.30

-10.30