Pomoc psychologiczno pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu


Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi udzielana jest uczniom , rodzicom oraz nauczycielom. Zespół pedagogiczno–psychologiczny realizuje swoje zadania poprzez:

  1. diagnozowanie środowiska uczniów

  2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia

  3. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce

  4. wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami

  5. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej

  6. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych

  7. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe oraz specyficzne trudności w uczeniu

  8. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych

  9. podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych

 


 

PEDAGOG  SZKOLNY: mgr Ewa  Sowa  –  A-11

Poniedziałek: 8.30-15.00

Wtorek:7.45-12.30

Środa: 7.45-12.30

Czwartek: 7.45-13.00

Piątek: 7.45-12.30


 

PSYCHOLOG  SZKOLNY: mgr Marta Kowalska C – 31

Poniedziałek: 9.00-15.00

Wtorek:7.45-13.10

Środa: 9.00-13.10 i 14.10-15.10

Czwartek: 8.00-14.55

Piątek: 7.00-9.30


 

LOGOPEDA SZKOLNY: mgr Kamila Wiatr-Tarczyńska

Poniedziałek: 7.45-8.30 i 9.30-11.15

Wtorek: 7.45-13.10

Środa: 9.00-13.10 i 14.10-15.10 i 12.25-14.05

Czwartek: 8.30-14.05

Piątek: 7.45-11.10 i 12.25-14.55


 

PEDAGOG  - TERAPEUTA: mgr Alicja Mazurek

Poniedziałek: 8.30-13.30

Wtorek: 7.45-14.05

Środa: 7.45-15.00

Czwartek: 8.30-12.15

Piątek: 7.45-11.15


Przejdź na stronę główną