Reforma edukacji


Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – link do informacji o reformie edukacji

Ministerstwa Edukacji Narodowej - serwis: reforma edukacji - http://reformaedukacji.men.gov.pl