Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym

Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym - pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu - pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu - pobierz

Wnioseko przyznanie stypendium za wyniki w nauce - pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe - pobierz