Składki - Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

W roku szkolnym 2016/2017 ustalono dwie opcje składki na działalność Rady Rodziców działającej przy ZSzOI:

  1. 60 zł -  jeśli rodzice w ramach dobrowolnej wpłaty chcą uczestniczyć w dokonanej przez RR grupowej aktywacji aplikacji, która rozszerza bezpłatne Konto Podstawowe do e-dziennika na pakiet „Rodzic Ekstra” – Premium PLUS (tylko jedna wpłata bez względu na ilość dzieci będących uczniami ZSzOI),
  2. lub dobrowolna wpłata 30 zł od pierwszego, 10 zł od drugiego i 0 zł od następnego dziecka (przeznaczona na działalność RR, ale bez grupowego wykupu dodatkowego pakietu „Rodzic Ekstra”).

Wpłaty można dokonać  na dwa sposoby:

  1. na rachunek bankowy Rady Rodziców - 32 8642 1155 2015 1509 8256 0001 (w tytule wpłaty należy podać klasę,np. Ia SP-16 lub Ia G-4),
  2. bezpośrednio u skarbnika RR (Pan  Dariusz Zapłatyński, tel. 606 453 346).

Jednocześnie informuję, że fundusze, którymi dysponuje Rada Rodziców przy ZSzOI, mogą być użyte w celu polepszenia warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i jej wyników,  uhonorowania uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub pokrycia innych wydatków wynikających z regulaminowych działań RR.

Po uprzednim  zatwierdzeniu wydatków w formie uchwały podejmowanej przez Zarząd Rady Rodziców,  zgromadzone fundusze przeznaczane są między innymi na realizowane przez nauczycieli innowacyjne projekty edukacyjne i wychowawcze  skierowane do dużej grupy  uczniów, na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz na finansowanie szkolnych imprez, konkursów, np. Święto Szkoły, Gimnazjada, Mistrzostwa Pływania.

 

Przewodniczący Rady Rodziców

                  Jacek Mazur