Składki - Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

 

OGŁOSZENIE

Na rok szkolny 2017/2018 RADA RODZICÓW działająca przy SP-16 ustaliła dwie opcje składki:

  1. 30zł od pierwszego dziecka, 10zł od drugiego dziecka i bez wpłaty zanastępne dzieci będące uczniami,

w tej opcji rodzickorzysta z bezpłatnego KONTA PODSTAWOWEGO do e-dziennika Mobireg,

  1. 50zł -  jeśli rodzic chce skorzystać z grupowego zakupu przez RR pakietu „RODZIC EXTRA” – PREMIUM do e-dziennika, który jest rozszerzeniem KONTA PODSTAWOWEGO o użyteczne funkcje (dokonuje wówczas wpłaty kwoty 50zł bez względu na ilość dzieci będących uczniami SP-16).

Skarbnik wybrany w klasie zbiera składki od pozostałych rodziców i wpłaca całość kwoty na rachunek bankowy Rady Rodziców - 32 8642 1155 2015 1509 8256 0001(podając w tytule wpłatyklasę, np. IIa SP-16 lub IIa G-4).

Fundusze, którymi dysponuje Rada Rodziców działająca przy SP-16 (zamiast dotychczasowego ZSzOI), mogą być wykorzystane w celu polepszenia warunków pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jej wyników, uhonorowania uczniów osiągających szczególnie dobre wyniki w nauce lub pokrycia innych wydatków wynikających z regulaminowych działań Rady Rodziców.

Po uprzednim zatwierdzeniu wydatków w formie uchwały podejmowanej przez Zarząd Rady Rodziców,  zgromadzone fundusze przeznaczane są między innymi narealizowane przez nauczycieli innowacyjne projekty edukacyjne i wychowawcze skierowane do dużej grupy uczniów, na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów orazna finansowanie szkolnych imprez, konkursów (np. Święto Szkoły, Mistrzostwa Pływania).

 

Przewodniczący Rady Rodziców

                  Jacek Mazur