Ważne i pilne informacje dla uczniów klas ósmych i 3 gimnazjum !!!!!

Wybór szkoły w kilku krokach:

https://podkarpacie.edu.com.pl

 

 12.05.2019 r. do 19. 06.2019 r.

  1. Wybór preferencji (tworzenie listy „marzeń”)
  2. Wydrukowanie wniosku („podania”)
  3. Dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru ( nr 1 z listy „marzeń”)
  4. Logowanie do systemu i sprawdzanie czy oceny i wyniki testów są bezbłędne (oceny w systemie mają się zgadzać z papierową wersją świadectwa i zaświadczenia o wynikach testów)
  5. Żegnamy się 21 czerwca, a Wy czekacie do ……..

5 lipca 2019 r. godz. 10.00

Logujesz  się i wyświetla się informacja, gdzie system zakwalifikował Cię do przyjęcia (do jakiej klasy, w której szkole)-oczywiście jest to jedna z klas Twojej listy „marzeń”

 

5.07.2019 r. do 10.07.2019 r. godz. 14.00

Potwierdzasz wolę –czyli zanosisz oryginały świadectw i zaświadczeń do szkoły, która się wyświetliła.

Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz przyjęta(y) do żadnej, zwalniasz miejsce tym z 33 i 34 nr listy, a sam(a) czekasz na nabór uzupełniający 12 lipca do 31 sierpnia 2019 r.

Uwaga !

Nie ma progów punktowych, system kwalifikuje Was na podstawie liczby uzyskanych punktów. Kto ma więcej jest wyżej na liście, to na ilu punktach się kończy lista zależy od „konkurencji”-ograniczeniem jest liczba uczniów
w klasie (32 osoby do klasy)