Załączniki do Wewnątrzszkolnego System Oceniania

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH 4-8 Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu - pobierz

 

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

 

 1. BIOLOGIA - Mariusz Bury - pobierz
 2. CHEMIA - nowe - pobierz
 3. CHEMIA - stare - pobierz
 4. FIZYKA - Dariusz Urbańczyk - pobierz
 5. JĘZYK POLSKI - pobierz
 6. JĘZYKI OBCE - pobierz
 7. MUZYKA - klasy 4-7 - pobierz
 8. PRZYRODA - klasa 4 - pobierz
 9. PRZYRODA - stary - pobierz
 10. MATEMATYKA - pobierz
 11. BIOLOGIA - klasa 5-8 - pobierz
 12. WYCHOWANIE FIZYCZNE - gimnazjum - pobierz
 13. WYCHOWANIE FIZYCZNE - klasy 4-8 - pobierz
 14. HISTORIA - klasy 4-8 - pobierz
 15. PLASTYKA - pobierz
 16. GEOGRAFIA - pobierz
 17. INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - pobierz
 18. TECHNIKA - pobierz
 19. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - pobierz

 

OCENIANIE W KLASACH 1 - 3 SP

 1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZEMYŚLU - pobierz
 2. KARTA OCENY OPISOWEJ - KLASA 1 - pobierz
 3. KARTA OCENY OPISOWEJ - KLASA 2 - pobierz
 4. KARTA OCENY OPISOWEJ - KLASA 3 - pobierz
 5. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE 1pobierz
 6. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE 2pobierz
 7. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE 3pobierz
 8. KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI W KLASIE 1pobierz
 9. KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI W KLASIE 2pobierz
 10. KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI W KLASIE 3pobierz