Zarząd Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

PRZEWODNICZĄCY - p. Jacek Mazur

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO - p. Monika Kędzior

SKARBNIK - p. Dariusz Zapłatyński

SEKRETARZ - p. Ewelina Malawska