Zarząd Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

Przewodniczący: Jacek Mazur

Zastępca przewodniczącego: Ewelina Malawska

Skarbnik: Monika Kędzior

Sekretarz: Marian Boczar

Komisja rewizyjna: Joanna Draganowska i Katarzyna Dypko