Zespół nauczycieli wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy w SP-16 w Przemyślu

Zespół nauczycieli wspierających proces dydaktyczno - wychowawczy

          

Skład zespołu:

 1.   Babiak Katarzyna – lider/pedagog specjalny – oligofrenopedagog/pedagog leczniczy; specjalista z zakresu terapii autyzmu
 2.   Bajorska Justyna – pedagog specjalny – oligofrenopedagog/pedagog leczniczy
 3.   Barycka Ewa – pedagog specjalny – logopeda/specjalista z zakresu terapii autyzmu
 4.   Demko Joanna – pedagog – oligofrenopedagog/ pedagog leczniczy, tyflopedagog/ specjalista z zakresu terapii autyzmu
 5.   Dutka-Walczowska Maria – pedagog specjalny – oligofrenopedagog/terapeuta psychopedagogiczny/specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 6.   Gawczyńska – Bacza Izabela – pedagog specjalny – oligofrenopedagog/pedagog leczniczy/ specjalista z zakresu terapii autyzmu
 7.   Grażyna Goclon - pedagog leczniczy/ oligofrenopedagog/ specjalista z zakresu terapii autyzmu
 8.   Korzyńska - Haszczyn Agnieszka -  resocjalizacja/pedagogika opiekuńczo - wychowawcza/ oligofrenopedagog
 9.   Kwolek Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna / oligofrenopedagog/ pedagog leczniczy/ terapeuta zajęciowy
 10.  Monika Muhln - pedagogika opiekuńczo -wychowawcza, oligofrenopedagog, pedagog leczniczy, tyflopedagog/ specjalista z zakresu terapii autyzmu
 11.   Pudlik Joanna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej /oligofrenopedagog/pedagog leczniczy
 12.  Wojnicka – Wlazło Renata – pedagog/oligofrenopedagog/ specjalista z zakresu terapii autyzmu
 13.   Ziąber Katarzyna  - pedagog specjalny – oligofrenopedagog/surdopedagog